Jak złożyć czynny żal dla MDR i cen transferowych?

Jak złożyć czynny żal dla MDR i cen transferowych?

2021-04-28
Jak złożyć czynny żal dla MDR i cen transferowych?
Ministerstwo Finansów wyjaśniło jak podatnicy, którzy nie wywiązali się z obowiązku podatkowego dotyczącego informacji o schematach podatkowych (MDR) oraz o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P), mogą złożyć tzw. czynny żal. 

Czynny żal to instytucja polegająca na zawiadomieniu organu podatkowego o niedopełnieniu obowiązku podatkowego, której głównym celem jest uniknięcie negatywnych konsekwencji ze strony organów podatkowych (np. kara grzywny lub kara ograniczenia wolności) za przestępstwo bądź wykroczenie skarbowe. Czynny żal nie chroni jednak przed obowiązkiem uregulowania powstałych zaległości i odsetek.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, czynny żal mogą składać także przedsiębiorcy, którzy nie wywiązali się z obowiązku podatkowego dotyczącego raportowania w zakresie schematów podatkowych (MDR) czy cen transferowych (TPR-C i TPR-P).

Jak i do kogo składać czynny żal dla MDR i TPR?

Czynny żal w zakresie MDR i cen transferowych mogą składać podatnicy/przedsiębiorcy, którzy nie dopełnili obowiązku i nie przekazali informacji dotyczącej:

  • informacji o schematach podatkowych MDR,
  • informacji o cenach transferowych TPR-C i TPR-P,
  • powiadomień w zakresie obowiązku przekazywania informacji o grupie podmiotów CBC-P,
  • informacji o grupie podmiotów CBC-R.

Czynny żal należy złożyć w formie pisemnej w wersji papierowej lub elektronicznie korzystając ze skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub serwisu e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl, bądź ustnie do protokołu.

Czynny żal składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego obsługującego podatnika/przedsiębiorcę, który nie wywiązał się z obowiązku podatkowego. 

Aby czynny żal został uznany za skuteczny należy:

  • złożyć go zanim organ skarbowy udokumentuje popełnienie przestępstwa/ wykroczenia skarbowego i wezwie podatnika do dopełnienia obowiązku oraz podać istotne okoliczności popełnienia czynu zabronionego,
  • złożyć informację, której dotyczy czynny żal.

Ponadto, przypominamy, że do złożenia czynnego żalu w serwisie e-Urząd Skarbowy nie trzeba posiadać podpisu elektronicznego, wystarczy zalogować się przez login.gov.pl, tj. profil zaufany, e-dowód lub wybraną bankowość elektroniczną.

 

Dowiedz się, jak możemy pomóc:

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe