Raportowanie schematów podatkowych MDR w 2021 roku

Raportowanie schematów podatkowych MDR w 2021 roku

2021-02-11
Raportowanie schematów podatkowych MDR w 2021 roku
W związku z pandemią ustawowe terminy raportowania MDR zostały zawieszone od 31 marca 2020 r. Jednocześnie wydłużone zostały terminy ponownego raportowania transgranicznych schematów podatkowych. Od 2021 r. terminy zostały odwieszone, ale tylko w przypadku schematów transgranicznych.

Raportowanie schematów podatkowych zarówno transgranicznych, jak i krajowych zostało wprowadzone w Polsce w 2019 r. W roku 2020 pojawiła się konieczność ponownego raportowania schematów, w których tzw. pierwsza czynność miała miejsce pomiędzy 26 czerwca 2018 r. a 30 czerwca 2020 r. Rok 2020, z uwagi na pandemię COVID-19, przyniósł wydłużenie terminu realizacji tych obowiązków do początku 2021 r. Które firmy i do kiedy muszą złożyć raporty MDR do KAS?

Ponowne raportowanie schematów podatkowych transgranicznych – do kiedy?

Zawieszenie raportowania zakończyło się, a ostateczne daty złożenia informacji o schematach podatkowych w postaci plików MDR-1, MDR-3 oraz MDR-4 do szefa KAS upływają w I i II kwartale. Od 1 stycznia 2021 r. zostały przywrócone standardowe terminy raportowania schematów transgranicznych.

Raportowanie MDR – aktualne terminy dla schematów transgranicznych:

  • 31 stycznia 2021 r. - upłynął termin ponownego raportowania schematów transgranicznych (informacja MDR-1) dla korzystających,
  • 28 lutego 2021 r. - upływa termin ponownego raportowania schematów transgranicznych (MDR-1, MDR-2) dla wspomagających (np.: biegłych rewidentów, księgowych, instytucji finansowych),
  • 30 kwietnia 2021 – upływa termin na składanie informacji kwartalnej o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4). Obowiązek dotyczy wyłącznie promotorów (np.: doradcy podatkowego, rady prawnego lub adwokata), i wspomagających, oraz informacji o korzyściach podatkowych/zastosowaniu schematu podatkowego (MDR-3) dotyczący korzystających, jeżeli do dnia 31 grudnia 2020 r. spółka jako korzystający dokonywała jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwała korzyść podatkową z takiego schematu, o ile termin nie upłynął przed 30 czerwca 2020 r. albo nie upływa po 30 kwietnia 2021 r.

Obowiązek ponownego raportowania ciąży na podmiocie, który dokonał zgłoszenia pierwotnego.

Raportowanie schematów podatkowych krajowych – do kiedy?

W odniesieniu do krajowych schematów podatkowych terminy na raportowanie nadal pozostają zawieszone. Zgodnie z przepisami terminy raportowania nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Raportowanie schematów podatkowych - sprawdź, jak możemy pomóc.

 

 

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe