Ceny transferowe – wydłużenie terminów w roku 2021

Ceny transferowe – wydłużenie terminów w roku 2021

Anna Dąbkowska
2021-04-19
Ceny transferowe – wydłużenie terminów w roku 2021
Wśród zmian wprowadzanych ustawą opublikowaną 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw znalazły się również regulacje dotyczące wydłużenia terminów złożenia formularza TP-R oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. 

Opublikowane zmiany stanowią rozszerzenie uproszczeń znanych z Tarczy Antykryzysowej 4.0 i mają związek z trwającą pandemią COVID-19. Zmiany dotyczące terminów przygotowania dokumentacji cen transferowych wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lutego 2021 r. Z przedłużonych terminów mogą zatem skorzystać także podatnicy, którzy mieli obowiązek złożyć TPR-C oraz oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej do 31 marca 2021 r.

Wydłużone terminy dotyczą:

  1. złożenia informacji o cenach transferowych (TPR);
  2. złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Nowe terminy:

  1. do 30 września 2021 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
  2. o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Dokumentacja cen transferowych

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe