podatki-skladki-zus

Górny limit składek ZUS bez zmian w 2019 roku

Anna Dąbkowska
2018-11-27
podatki-skladki-zus

14 listopada 2018 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie ustawy zmieniającej górny limit składek na ZUS. Trybunał orzekł o niezgodności ustawy z Konstytucją w zakresie art.7 Konstytucji, w wyniku czego limit, powyżej którego nie trzeba będzie opłacać składek pozostanie bez zmian.

Przypomnijmy, że proponowane zmiany zakładały odprowadzanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od całości przychodu bez względu na jego wysokość, tak jak to ma miejsce przy ubezpieczeniu chorobowym i wypadkowym. Zniesienia limitu spowodowałoby nie tylko wzrost kosztów płacy, ale też zmniejszenie wynagrodzenia netto osób, których zarobki przekraczają próg 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia. 

Ustawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w związku z zarzutem naruszenia konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego w zakresie niedopełnienia obowiązku przeprowadzenia konsultacji projektu zaskarżonej ustawy z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi i pracodawców (art. 2 Konstytucji).

Trybunał uznał, że w zakresie art. 2 ustawa jest zgodna z Konstytucją, wskazując, że nie istnieje konstytucyjne umocowanie dla wyrażania wiążących w procesie prawodawczym opinii organizacji związkowych i pracodawców. W wydanym wyroku Trybunał zarzucił jednak naruszenie art. 7 Konstytucji, który dotyczy działania organów na podstawie prawa i w jego granicach, w związku z uchybieniami, które miały miejsce w czasie głosowania nad ustawą w Senacie.  

Autorka:

Anna Dabkowska

Anna Dąbkowska

Asystent Działu Podatkowego

[email protected]

Dowiedz się, jak możemy wspomóc Twoją firmę

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe