Ceny transferowe za 2023 r. – obowiązki i kluczowe terminy

Ceny transferowe za 2023 r. – obowiązki i kluczowe terminy

05.07.2024
Ceny transferowe za 2023 r. – obowiązki i kluczowe terminy
Zbliża się czas na wypełnienie obowiązków związanych z cenami transferowymi za 2023 r. Termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych upływa z końcem października br., a deklarację TPR-C należy złożyć do urzędu skarbowego do końca listopada. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą sankcje karno-skarbowe w postaci wysokich kar grzywny. Warto więc rozpocząć pracę nad dokumentacją już teraz.

Ceny transferowe – kluczowe terminy

IV kwartał roku oznacza nadejście obowiązków dotyczących cen transferowych. Przypominamy więc o kluczowych terminach:

  • Przygotowanie dokumentacji podstawowej (Local file): do końca 10 miesiąca od zakończenia roku podatkowego.
  • Złożenie deklaracji TPR-C: do końca 11 miesiąca od zakończenia roku podatkowego.
  • Przygotowanie dokumentacji grupowej (Master file): do końca 12 miesiąca od zakończenia roku podatkowego.

Deklaracja TPR-C - nowe wymogi od 2023 r.

Od 2023 r. deklaracja TPR-C może być podpisana wyłącznie przez:

  • Wyznaczonego członka zarządu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • Pełnomocnika będącego prawnikiem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Osoba podpisująca deklarację musi mieć zarejestrowane w urzędzie skarbowym pełnomocnictwo UPL-1 do podpisywania deklaracji drogą elektroniczną.

Raportowanie cen transferowych - nasze rekomendacje

Z uwagi na zbliżający się termin raportowania cen transferowych, jest to doskonały moment na weryfikację swoich obowiązków dokumentacyjnych i rozpoczęcie prac nad odpowiednią dokumentacją.  Zalecamy nie odkładać tego obowiązku na ostatni moment, szczególnie w kontekście nowych przepisów dotyczących podpisywania deklaracji TPR-C.

Ceny transferowe - jak możemy pomóc?

Eksperci Crowe służą pomocą przy wypełnianiu obowiązków dokumentacyjnych z zakresu cen transferowych. Oferujemy wsparcie m.in. przy:

  • Sporządzaniu kompleksowej dokumentacji cen transferowych,
  • Dostosowaniu istniejącej dokumentacji cen transferowych do polskich wymogów,
  • Opracowywaniu i wdrażaniu polityki cen transferowych,
  • Przygotowaniu i składaniu formularzy TPR.

Dowiedz się więcej o naszej ofercie: Ceny transferowe

Ceny transferowe

Doradztwo podatkowe

Nasz ekspert

Agata Nieżychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego, Partner
Crowe