biurka-ludzie

Copyrights

2019-03-05
biurka-ludzie

1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).  Do dwóch najważniejszych zmian, które wprowadziła nowa regulacja zalicza się podniesienie limitu odliczenia KUP dla pracowników wykonujących prace twórcze oraz wprowadzenie zamkniętego katalogu rodzajów działalności uprawnionych do stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodu.

Korzyści wynikające z nowej regulacji

Został podniesiony do 85 528 zł limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodu, zastąpił obowiązujący do końca 2017 r. limit w wysokości 42 764 zł.

50-proc. KUP stwarza możliwość uzyskania zarówno niższych kosztów dla pracodawcy , jak i wyższego wynagrodzenia netto dla pracowników,

Zastosowanie w firmie 50-proc. KUP w praktyce oznacza zazwyczaj ścisłe powiązanie oraz możliwość zastosowania również ulgi B+R oraz IP Box.

Katalog uprawnionych rodzajów działalności

Prezentowana nowelizacja ustawy o PIT podwyższając limit odliczenia, wprowadziła jednak ograniczenia w stosunku do osób wykonujących prace o charakterze twórczym w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dotychczas wystarczającym było, aby rezultat pracy spełniał przesłanki uznania za utwór, zgodnie z ww. ustawą.

Obecnie art. 22 ust. 9b ustawy o PIT stanowi o zamkniętym katalogu działalności uprawniających do skorzystania z 50-proc. kosztów podatkowych, do których zalicza się m.in.:

 • działalność badawczo-rozwojową lub naukową.
 • działalność twórczą w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki programów komputerowych czy gier komputerowych,
 • prawo zależne do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia, 

Warto nadmienić, że możliwość skorzystania z 50-proc. KUP wymaga:

 • wykonywania wyłącznie jednego z rodzajów działalności wymienionych w zamkniętym katalogu,
 • świadczenia przez pracownika pracy stanowiącej przedmiot prawa autorskiego,
 • przeniesienia praw autorskich do utworu z pracownika na pracodawcę,
 • zróżnicowania wynagrodzenia należnego pracownikowi na część związaną z korzystaniem
  z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych.
   

 Wynagrodzenie (np. za utwór)

Umowa o pracę  Umowa o pracę przewidująca czynności twórcze 
 Kwota brutto  400 000 PLN  400 000 PLN
 Kwota netto  263 000 PLN  290 000 PLN

Tabela porównawcza: maksymalna korzyść do osiągnięcia dla pracodawcy i pracownika.

Interpretacje

Na przestrzeni ostatniego roku, po zawężeniu katalogu działalności obejmujących możliwość stosowania 50-proc. KUP, pojawiło się wiele wątpliwości i kontrowersji, ze względu na zwiększenie restrykcyjności i brak gwarancji zabezpieczenia interpretacjami wydawanymi przez fiskusa. Niejednokrotnie są one jednak pomocne lub wręcz koniecznie dla ustalenia możliwości oraz sposobu skorzystania z 50-proc. KUP.

Jak możemy pomóc?

Nasi eksperci oferują pomoc w następujących etapach:

 1. Analiza struktury, specyfiki i zakresu czynności wykonywanych przez pracowników pod względem możliwości skorzystania z 50-proc. KUP w firmie.
 2. Analiza wysokości możliwych do uzyskania korzyści, dzięki 50-proc. KUP.
 3. Pomoc w przygotowaniu wniosków o interpretacje indywidualne do odpowiednich organów podatkowych,
 4. Pomoc w przygotowaniu ewidencji, niezbędnej do skutecznego zarządzania efektami pracy twórczej pracowników.
 5. Analiza możliwości skorzystania dodatkowo z ulgi B+R oraz IP Box.

Dowiedz się, jak możemy wspomóc Twoją firmę

Kontakt

Skontaktuj się z naszym ekspertem, aby dowiedzieć się więcej
Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe