ludzie-biuro-spotkanie

Jak przygotować się do raportowania MDR

Webinar

Polska: Warszawa
Data rozpoczęcia:

2019-06-05 11:00

Data zakończenia:

2019-06-05 12:00

Usługi: Tax
ludzie-biuro-spotkanie

Czym jest MDR?

Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzony został obowiązek informowania organów skarbowych o schematach podatkowych spełniających określone w ustawie kryteria. Raportowaniu podlegają schematy podatkowe rozumiane jako czynność lub szereg powiązanych ze sobą czynności, w których co najmniej jedna strona jest podatnikiem, i które mają lub mogą mieć wpływ m.in. na powstanie, niepowstanie lub odroczenie obowiązku podatkowego. Odmienne kryteria mają zastosowanie do schematów transgranicznych i krajowych.

Jakich firm dotyczy MDR?

Nowe przepisy dotyczą nie tylko podmiotów świadczących usługi doradcze (doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni, pracownicy instytucji finansowych), zdefiniowanych w ustawie jako promotorzy, ale również firm będących odbiorcami takich usług – korzystający. W niektórych przypadkach obowiązek raportowania spoczywać może również na tzw. wspomagającym, którym może być m.in. biegły rewident, notariusz, księgowy czy dyrektor finansowy.

Czego się dowiesz z naszego webinaru: 

  • Jakie obowiązki na spółki nakładają nowe przepisy?
  • Jaki jest zakres i terminy raportowania?
  • Od czego zacząć proces identyfikacji schematów?
  • Jakie role pełnią uczestnicy procedury MDR: promotor, korzystający, wspomagający?
  • Czym jest procedura należytej staranności?
  • Jakie sankcje wiążą się z niedopełnieniem obowiązków raportowania schematów podatkowych?

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu. 

 

Obejrzyj nagranie z webinaru

Prezenterzy:
Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe
Adam Sękowski
Adam  Sękowski
Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego
Crowe