Centrum danych

Centrum danych

Centrum danych

Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie i zasoby, oferujemy Państwu hosting rozwiązań obowiązujących w firmie. Ofertę hostingu dedykujemy każdej firmie, niezależnie od wielkości. Nasze centra informatyczne są poddawane ciągłym testom i certyfikacji ISO 27001.

Oferujemy Państwu dwa modele hostingu:

  • SaaS
  • IaaS

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem w celu ustalenia indywidualnej oferty i warunków współpracy.

Kontakt

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe