Audyt bezpieczeństwa systemów IT

Audyt bezpieczeństwa systemów IT


W 2022 roku średni koszt utraty danych przez firmy wyniósł 4,35 mln USD. Tylko 14% podmiotów jest właściwie zabezpieczonych przed takim zagrożeniem.

Najczęstsze przyczyny utraty danych to problemy z infrastrukturą IT, błędy ludzkie oraz cyberprzestępczość. Nieuwaga pracowników, awaria serwera czy brutalne ataki hakerskie mogą sparaliżować działanie firmy i spowodować ogromne straty, nie tylko finansowe.

Ryzyko dla firm każdej wielkości

Eksperci szacują, że do 2025 r. liczba cyberataków zwiększy się aż dwukrotnie! Ich ofiarami padają nie tylko największe podmioty. Według badania Accenture aż 43% ataków skierowanych jest przeciwko małym firmom. 

Choć odpowiednie zabezpieczenie systemów IT wydaje się być kosztowne, to straty poniesione w wyniku utraty danych znacznie przewyższają koszty zapewnienia ochrony.

Jak ochronić się przed zagrożeniem?

System zarządzania bezpieczeństwem informacji to nie tylko dane. To przede wszystkim wiedza i zasoby przedsiębiorstwa, dlatego tak ważna jest ich ochrona. W odpowiedzi na te zagrożenia Crowe proponuje przeprowadzenie przeglądu bezpieczeństwa systemów IT w Państwa organizacji.

Skutki incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów IT

 • Utrata ciągłości działania 
 • Straty finansowe
 • Odpowiedzialność prawna
 • Spadek produktywności
 • Szkody wizerunkowe

Audyt bezpieczeństwa systemów IT - jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksowy przegląd bezpieczeństwa systemów IT. Celem audytu jest ocena złożoności systemu informatycznego i jego bezpieczeństwa w kontekście szeregu ryzyk,
m.in. wycieku danych, nieautoryzowanego dostępu, złośliwego oprogramowania czy cyberataku.

Sprawdzimy czy systemy informatyczne i dane są zgodne ze standardami cyberbezpieczeństwa i przepisami prawnymi. Podpowiemy również jak zachować ciągłość funkcjonowania firmy w razie wystąpienia cyberincydentu.

Zakres wsparcia 

Ocena wrażliwości systemu IT na ryzyka:

 • Penetracji (włamania)
 • Wycieku danych
 • Cyberataku
 • Utrzymania ciągłości funkcjonowania firmy
 • Fizycznego uszkodzenia systemów IT

Analizowane obszary

 • Przegląd głównych systemów IT
 • Przegląd zarządzania środowiskiem IT
 • Bezpieczeństwo dostępu
 • Zarządzanie zmianami (rozwój i utrzymanie rozwiązań IT)
 • Bezpieczeństwo danych
 • Bezpieczeństwo sieci
 • Bezpieczeństwo stanowisk komputerowych pracowników
 • Odzyskiwanie danych po awarii i ciągłość biznesowa

Raport opisujący stan systemu IT firmy zawierający:

 • Ogólną ocenę systemu IT
 • Zaobserwowane ryzyka
 • Rekomendacje usprawnień

Sprawdź, czy dane Twojej firmy są bezpieczne!

Wypełnij ankietę

 

Sprawdź, czy dane Twojej firmy są bezpieczne

Audyt bezpieczeństwa systemów IT

Skontaktuj się z nami

Jacek Włodarczyk
Jacek Włodarczyk
Senior Manager
Crowe