Audyty i testy

Audyty i testy

Audyty i testy

Rosnące potrzeby informatyzacji przedsiębiorstw oraz naszego życia wymuszają tworzenie coraz to nowszych aplikacji i rozwiązań technologicznych. Zajmujemy się przeprowadzaniem testów penetracyjnych i audytów systemów informatycznych, aplikacji, portali, przetwarzających ważne dla Państwa informacje.

Wskazujemy ryzyka i podatności na ryzyka związane z zabezpieczeniem tych systemów. Wspólnie z klientem przygotowujemy plan naprawy.

Działamy w następujących obszarach:

  • audyt sieci wewnętrznej
  • audyt dostępu do sieci wewnętrznej
  • audyt typu white/grey/black box
  • audyt aplikacji webowych
  • testy penetracyjne organizacji (fizyczne)
  • testy poprawności i spójności kodu PHP/Java

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem w celu ustalenia indywidualnej oferty i warunków współpracy.

Kontakt

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe