Audyt wewnętrzny

Audyt procesów

Audyt procesów

Konsulting

Audyt procesów biznesowych to wartość dodana dla organizacji, pozwala zapewnić wyższą jakość organizacyjną, zabezpieczyć biznes i wesprzeć jego rozwój. Z tego powodu audyt procesów powinien być rozpatrywany z perspektywy potencjalnego zysku, nie kosztu.

Wczesna reakcja na nieprawidłowości, otwarta komunikacja oraz pragmatyczne podejście do rozwiązywania problemów w organizacji to metody, którymi kierujemy się podczas prowadzenia audytu procesów dla naszych klientów.

Audyt procesów jest adresowany przede wszystkim do firm, w których można zaobserwować:

 • nieoczekiwane straty spowodowane błędami proceduralnymi
 • odstępstwa od ustalonych zasad
 • niejasność wewnętrznych procedur
 • brak standaryzacji
 • spadek jakości wykonywanych czynności

Audyt procesów – zakres usługi:

 • analiza istniejących rozwiązań organizacyjnych:
  • analiza strategii
  • analiza kluczowych procesów i procedur, zarówno zarządczych, jak i operacyjnych
 • badanie zgodności realizowanych procesów z wewnętrznie obowiązującymi standardami i procedurami
 • raportowanie statusu przestrzegania obowiązujących wewnętrznie standardów i procedur, jak również wskazanie wykrytych nieprawidłowości, słabości oraz ryzyk
 • rekomendacja zmian, które powinny zostać wdrożone, w celu optymalizacji rozwiązań operacyjnych i zarządczych oraz wyeliminowania nieprawidłowości
 • w zależności od potrzeb naszych klientów, wspomagamy wdrażanie rekomendowanych przez nas zmian.

Więcej informacji: Audyt wewnetrzny

Realizujemy także Audyt SOX

Audyt procesów – korzyści:

 • identyfikacja i wyeliminowanie nieprawidłowości ze struktur organizacyjnych, procedur i procesów
 • minimalizacja ryzyka dotyczącego działalności operacyjnej firmy
 • wzrost jakości zarządzania organizacją
 • optymalizacja wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych
 • wzmocnienie kontroli wewnętrznej
 • wdrożenie wewnętrznych procedur w celu usprawnienia działalności w firmie.

Skontaktuj się z ekspertem

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe