Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny

Wyższa jakość organizacyjna w przedsiębiorstwie

Audyt wewnętrzny to ochrona własnego biznesu i wsparcie jego rozwoju. Wczesna reakcja, otwarta komunikacja oraz pragmatyczne podejście w stosunku do rozwiązywania problemów w organizacji, to jedne z podstawowych metod, jakie stosuje Crowe podczas przeprowadzanych audytów. Wierzymy, że dobrze prowadzony audyt to wartość dodana dla organizacji. Audyt powinien być rozpatrywany z perspektywy potencjalnego zysku, a nie kosztu.

Jeśli w firmie zaobserwować można:

 • nieoczekiwane straty spowodowane błędami proceduralnymi
 • odstępstwa od ustalonych zasad
 • niejasność wewnętrznych procedur
 • brak standaryzacji
 • spadek jakości wykonywanych czynności

proponujemy przeprowadzenie audytu procesu lub audytu obszaru działalności. Przeprowadzamy również audyty SOX.

Rozwiązania

Nasze doradztwo obejmuje:

 • analizę istniejących rozwiązań organizacyjnych tj. strategii, kluczowych procesów i procedur, zarówno zarządczych, jak i operacyjnych
 • badanie zgodności realizowanych procesów z wewnętrznie obowiązującymi standardami i procedurami
 • raportowanie statusu przestrzegania obowiązujących wewnętrznie standardów i procedur, jak również wskazanie wykrytych nieprawidłowości, słabości oraz ryzyk
 • rekomendację zmian, które powinny zostać wdrożone, w celu optymalizacji rozwiązań operacyjnych i zarządczych oraz wyeliminowania nieprawidłowości
 • w zależności od potrzeb naszych Klientów, wspomagamy wdrażanie rekomendowanych przez nas zmian.

W ramach wdrożenia audytu wewnętrznego oferujemy:

 • zidentyfikowanie obszarów do optymalizacji
 • wsparcie w organizacji funkcji Audytu Wewnętrznego w obrębie organizacji, polegające na:
  o wsparciu w budowie zespołu bądź funkcji audytu wewnętrznego
  o wdrożeniu narzędzi kontrolnych
  o analizie kluczowych obszarów organizacji, szczególnie narażonych na potencjalne ryzyko
  o opracowaniu zakresu i harmonogramu, prac Audytu Wewnętrznego
 • przegląd i ocenę istniejącej funkcji Audytu Wewnętrznego celem usprawnienia działań
 • świadczenie regularnej usługi Audytu Wewnętrznego i powierzenie nam realizacji niniejszej funkcji.
 • Korzyści

Audyt wewnętrzny pozwala na:

 • identyfikację i wyeliminowanie nieprawidłowości ze struktur organizacyjnych, procedur i procesów
 • minimalizację ryzyka, dotyczącego działalności operacyjnej firmy
 • wzrost jakości zarządzania organizacją
 • optymalizację wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych
 • wzmocnienie kontroli wewnętrznej
 • wdrożenie wewnętrznych procedur w celu usprawnienia działalności w firmie.

Kontakt

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe