Zmiany w podatku od deszczu od 1 stycznia 2022 r.

Zmiany w podatku od deszczu od 1 stycznia 2022 r.

Małgorzata Górska-Welikan, Prawnik, Tax Advisory Crowe
2021-09-01
Zmiany w podatku od deszczu od 1 stycznia 2022 r.
Od 2022 r. planowana jest zmiana zasad opłacania tzw. podatku od deszczu. Po zmianach obejmie on znacznie większą grupę właścicieli nieruchomości. 

Podatek od deszczu to potoczna nazwa opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenu. Funkcjonuje on w Polsce od 1 stycznia 2018 roku, ale do tej pory obejmował przede wszystkim firmy i właścicieli dużych działek. Obowiązywał on bowiem dotychczas dla nieruchomości większych niż 3,5 tys. m2 i jednocześnie zabudowanych w przynajmniej 70%. Ponadto zwolnieni z tego podatku byli właściciele nieruchomości podłączonych do systemu kanalizacji.

Podatek od deszczu – co się zmieni?

Planowane zmiany mają spowodować znaczący wzrost liczby osób, które będą musiały zapłacić podatek od deszczu. Od stycznia 2022 r. opłata ma bowiem obowiązywać właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 600 m2. Ponadto, obowiązek zapłaty powstanie, jeżeli dom, garaż, parking czy wyłożone kostką ścieżki i podjazdy na działce zajmują łącznie 50% powierzchni gruntu. W rezultacie już nie tylko właściciele obiektów wielkopowierzchniowych, ale również właściciele wielu domów jednorodzinnych będą objęci taką płatnością.

Przewidywane zwiększenie liczby płatników podatku od deszczu to także efekt propozycji wykreślenia z ustawy zasady, zgodnie z którą opłaty nie ponosi się od nieruchomości, które są ujęte w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Obecnie właściciel budynku na terenie skanalizowanym, który zajmuje nawet 80% działki nie ponosi opłat za zmniejszenie retencji. Płaci jedynie za odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji. Jednak po zmianie przepisów w takim przypadku powstanie obowiązek uiszczenia opłaty za zmniejszenie retencji.

Podatek od deszczu – stawki na 2022 rok

Zgodnie z projektem zmian na 2022 r. jednostkowa stawka podatku od deszczu została ustalona następująco:

  • bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem –1,50 zł za 1 m2 na 1 rok (obecnie 1 zł),
  • z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,90 zł za 1 m2 na 1 rok (obecnie 0,60 zł),
  • z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,45 zł za 1 m2 na 1 rok (obecnie 0,30 zł).

Podatek od deszczu

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Małgorzata Górska-Welikan
Małgorzata Górska-Welikan
Prawnik
Crowe