Umorzone wsparcie z tarczy PFR 1.0 bez podatku

Umorzone wsparcie z tarcz PFR 1.0 i 2.0 bez podatku

2021-07-07
Umorzone wsparcie z tarczy PFR 1.0 bez podatku
Trwa proces rozliczania i umarzania subwencji dla mikrofirm i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0, który dotyczy aż 346 770 firm. Zgodnie z podpisanym rozporządzeniem umorzone wsparcie z Tarcz PFR będzie zwolnione z podatku.

W kwietniu rozpoczął się proces rozliczania i umarzania subwencji z tarczy PFR 1.0. Dotyczy on 346 770 firm, które w ramach programu otrzymały łączną kwotę 60 405 985 427 zł., a aż 41 799 przedsiębiorców otrzyma 100% umorzenia, łącznie w kwocie 5 957 884 398 zł.

Umorzona kwota subwencji zwolniona z podatku

W związku ze zwolnieniem mikro, małych i średnich firm ze zwrotu całości lub części pomocy otrzymanej w ramach Tarczy PFR 1.0 oraz Tarczy 2.0, 16 lipca Minister Finansów podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym firmy nie będą musiały od umorzonej kwoty subwencji płacić podatku dochodowego – PIT lub CIT.

Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Umorzone wsparcie przychodem firmy

Bezzwrotna wartość subwencji z Tarcz PFR stanowi dla firm przychód, od którego nie trzeba płacić podatku, a wydatki pokryte środkami z subwencji podlegać mogą zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych także w okoliczności zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji.

W przypadku umorzenia i zwolnienia subwencji z podatku, kosztów uzyskania przychodów nie trzeba korygować, a zaliczone w poczet kosztów wydatki sfinansowane ze wsparcia w ramach Tarcz PFR stanowią koszt uzyskania przychodu.

 

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe