Crowe, KSeF, 2024, faktury

Ustawa o KSeF przyjęta przez Sejm

01.08.2023
Crowe, KSeF, 2024, faktury
28 lipca 2023 r. Sejm odrzucił uchwałę Senatu, której celem było zablokowanie wejścia w życie obowiązku stosowania KSeF od 1 lipca 2024 r.  Tym samym e-faktury staną się obowiązkowe dla przedsiębiorców od połowy przyszłego roku. Obecnie Ustawa o KSeF czeka na podpis Prezydenta.

Od kiedy stosowanie KSeF będzie obowiązkowe?

Jeżeli Ustawa o KSeF zostanie podpisana przez Prezydenta, obowiązek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur wejdzie w życie 1 lipca 2024 r., czyli zgodnie z pierwotnymi założeniami. Data ta nie dotyczy jednak podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT, czyli sektora MŚP. Dla tych podmiotów e-fakturowanie stanie się obowiązkowe od 1 stycznia 2025 r.

Czym jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to narzędzie służące do wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych. Każda faktura zostanie oznaczona unikatowym numerem identyfikacyjnym, co potwierdzi jej wprowadzenie do obiegu prawnego. E-faktury będą przechowywane w systemie przez okres 10 lat.

Faktura ustrukturyzowana posiada format xml zgodny ze strukturą e-Faktury FA(2), która jest opublikowana na platformie ePUAP, w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Wystawienie faktury niezgodnej z obowiązującym formatem, spowoduje jej odrzucenie przez system.  

W KSeF nie będą raportowane faktury otrzymane od podmiotów zagranicznych.

KSeF a outsourcing księgowości

W Krajowym Systemie e-Faktur faktury w imieniu podatnika może wystawiać wskazany przez niego podmiot, np. biuro księgowe. Podatnik może samodzielnie zdecydować czy uprawnienia nada konkretnym pracownikom danego podmiotu czy wskaże wyłącznie sam podmiot, umożliwiając pośrednie przekazywanie uprawnień na jego pracowników.

Kiedy rozpocząć przygotowania do wdrożenia KSeF?

Przedsiębiorcom został niecały rok na wdrożenie KSeF. Implementacja systemu wiąże się z wieloma zmianami w organizacji i wymaga gruntownego przygotowania.

Niedopełnienie obowiązków będzie zagrożone sankcjami finansowymi. Kara zostanie nałożona, np. w przypadku:

  • Wystawienia faktury poza KSeF
  • Nieprzesłanie faktury w terminie
  • Wystawienie faktury niezgodnej z obowiązującym formatem

Kary zaczną być nakładane na przedsiębiorców, którzy nie dopełnią obowiązków wynikających z Ustawy o KSeF od 1 stycznia 2025 roku. Firmy zyskają więc 6 miesięcy na korektę ewentualnych uchybień. 

Pobierz nagranie z naszego webinaru, by dowiedzieć się więcej na temat przygotowań i procesu wdrożenia KSeF w organizacji.

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe

Wystawianie faktur

Outsourcing usług księgowych