Opodatkowanie spółek komandytowych – możliwe rozwiązania dla firm

Opodatkowanie spółek komandytowych – możliwe rozwiązania dla firm

Tomasz Urban, Strategy Advisor, Crowe
2021-06-01
Opodatkowanie spółek komandytowych – możliwe rozwiązania dla firm
Od 2021 roku spółki komandytowe zostały objęte podatkiem CIT. Tym samym ponad 40 tysięcy podmiotów, które działają w tej formie prawnej, musi liczyć się z dodatkowymi obciążeniami podatkowymi. Przepisy dopuszczają jednak możliwość łagodzenia niekorzystnych skutków wprowadzenia podwójnego opodatkowania spółek komandytowych.

Wprowadzenie podatku CIT dla spółek komandytowych oznacza, że oprócz podatku płaconego przez wspólników od wypłaconego zysku, od tego roku spółka będzie musiała zapłacić 19%/9% podatku dochodowego od osób prawnych. Dlatego też, zmiana wprowadzona przez Ministerstwo Finansów określana jest jako podwójne opodatkowanie spółek komandytowych z punktu widzenia ich właścicieli.

Powody wprowadzenia podatku CIT dla spółek komandytowych

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że spółki komandytowe służą do agresywnej międzynarodowej optymalizacji podatkowej, natomiast spółki komandytowe z komplementariuszem, którym jest sp. z o.o. naruszają klauzulę obejścia prawa podatkowego.

Konsekwencje dla spółek

Najpóźniej od 1 maja 2021 r. wszystkie spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W praktyce nastąpiło zrównanie pod kątem podatkowym spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Od tego momentu „małe” spółki komandytowe będą podlegały efektywnemu opodatkowaniu na poziomie 27% (PIT + CIT), a „duże” spółki komandytowe powyżej 34% (PIT + CIT). W efekcie wprowadzonych zmian wielu właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, często firm rodzinnych, próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie czy istnieją jakieś alternatywy w nowym otoczeniu prawnym.

Przepisy przewidują pewne formy łagodzenia niekorzystnych skutków wprowadzenia opodatkowania spółek komandytowych. Komplementariusze mają możliwość odliczenia od podatku przypadającego proporcjonalnie do zapłaconego przez spółkę komandytową podatku CIT. Natomiast komandytariusze mogą odliczyć część otrzymywanego przychodu, ale nie więcej niż 60 tys. zł.

Alternatywne rozwiązania

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Spółki komandytowe mogą zdecydować się na wprowadzenie kilku zmian. Jedną z nich jest przekształcenie w spółkę jawną. Należy jednak pamiętać, że aktualnie przepisy mówią o tym, że d opodatkowanie na dotychczasowych zasadach może być zastosowane jedynie do prostych spółek jawnych, czyli takich, których właścicielami są tylko osoby fizyczne. Oznacza to, że w praktyce, jeśli komplementariuszem w spółce komandytowej była sp. z o.o. lub inna spółka kapitałowa to po przekształceniu w spółkę jawną nie będzie mogła pełnić już tej funkcji.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Inne rozwiązanie to przekształcenie spółki komandytowej w sp. z o.o. Jako taka, będzie mogła skorzystać np. z tzw. Estońskiego CIT, dzięki któremu spółka będzie mogła odłożyć opodatkowanie swoich dochodów do momentu, gdy zyski będą wypłacane wspólnikom. Dodatkowo zastosowanie tego rozwiązania daje możliwość obniżenia efektywnej stopy opodatkowania zysków.

Powołanie spółki jawnej

Niektóre podmioty decydują się na równoległe powołanie spółki jawnej. Z jednej strony to bardzo proste rozwiązanie, z drugiej należy pamiętać o pewnym ryzyku. Taka konstrukcja może spotkać się z zakwestionowaniem jej przez urzędy skarbowe.

Podatek CIT dla spółek komandytowych – korzyści

Istnieje również możliwość kontynuowania działalności w dotychczasowej formie prawnej, czyli jako spółka komandytowa. Co prawda są one opodatkowane podatkiem CIT, jednakże istnieje możliwość skorzystania z różnych ulg takich jak np. ulga badawczo-rozwojowa czy też zwolnień w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

Fakt, że spółki komandytowe zostały objęte podatkiem CIT to znacząca zmiana, która z pewnością nie pozostanie bez wpływu na małe, średnie i rodzinne przedsiębiorstwa. Dobrą wiadomością jest fakt, że spółki komandytowe nie pozostają bez wyjścia. Być może nie uda się całkowicie zniwelować negatywnych skutków tzw. podwójnego opodatkowania, ale poprzez odpowiednie podejście istnieje szansa na złagodzenie obciążeń podatkowych.

Jak możemy pomóc?

Podmiotom działającym w formie spółek komandytowych oferujemy możliwość przeprowadzenia analizy potencjalnych scenariuszy złagodzenia skutków wprowadzenia nowych przepisów oraz doradztwa, która ze ścieżek może być najbardziej korzystna z punktu widzenia branży, zakresu działalności i wielkości firmy. W ramach współpracy możemy zapewnić wsparcie w następujących obszarach:

  • audyt podatkowy Państwa spółki
  • identyfikacja obszarów pozwalających na uzyskanie oszczędności podatkowych
  • kompleksowa analiza sytuacji klienta
  • pomoc przy wyborze optymalnych rozwiązań podatkowych dla Państwa firmy
  • analiza możliwości skorzystania z ulg podatkowych (np. ulga B+R, IP Box)

Efektem naszej współpracy będzie raport podsumowujący zidentyfikowane szanse i korzyści wraz ze wskazaniem praktycznych sposobów ich wdrożenia oraz rekomendacje co do możliwości zastosowania optymalnych rozwiązań podatkowych w przyszłości.

 

Zobacz także: Webinar: Strategia podatkowa i najważniejsze zmiany w CIT w 2021

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe