Odliczenie składki zdrowotnej w 2024 r.

Odliczenie składki zdrowotnej w 2024 r.

09.01.2024
Odliczenie składki zdrowotnej w 2024 r.
22 grudnia 2023 r. w Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra Finansów z 19 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu w 2024 r. Jaka jest wysokość składki zdrowotnej w 2024 r.?

Odliczanie składki zdrowotnej w 2024 r. – w jakiej kwocie?

Według obwieszczenia Ministra Finansów, roczna wysokość kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu w 2024 r. nie może przekroczyć 11 600 zł. W 2023 r. limit ten wynosił 10 200 zł.

 

Dowiedz się więcej: Składki ZUS 2024 wyższe, koszty zatrudnienia pracownika też w górę

Odliczenie składki zdrowotnej – na jakich zasadach?

Odliczenie składki zdrowotnej wprowadzono ponownie za sprawą nowelizacji Polskiego Ładu. Odliczenia dokonać mogą przedsiębiorcy rozliczający się z podatku na zasadzie:

 • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - odliczenie od przychodu maksymalnie kwoty odpowiadającej 50% zapłaconych składek zdrowotnych;
 • Karty podatkowej - odliczenie od podatku maksymalnie kwoty 19% zapłaconych składek zdrowotnych; 
 • Podatku liniowego – możliwe odliczenie kwoty zapłaconych składek zdrowotnych od dochodu lub zaliczenie składek zdrowotnych do kosztów uzyskania przychodu maksymalnie do kwoty obowiązującego w danym roku limitu.

Odliczenie składki zdrowotnej nie przysługuje w żadnej formie osobom rozliczającym się według skali podatkowej.

  

Każda z powyższych metod odliczenia składki zdrowotnej niesie ze sobą inne korzyści. Odliczenie składki zdrowotnej poprzez zaliczenie jej do kosztów uzyskania przychodu powoduje pomniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym obniżenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej, a odliczenie składki zdrowotnej od dochodu daje pomniejszenie kwoty podatku dochodowego do zapłaty.

Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2024 roku – ile trzeba zapłacić?

Wysokość składki zdrowotnej w 2024 r. zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania. Przypomnijmy, że od 2023 r. obowiązuje roczne rozliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorcy

 

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej dotyczy przedsiębiorców stosujących jedną z 3 poniższych form opodatkowania:

 • Zasady ogólne – podatek według skali,
 • Zasady ogólne – podatek liniowy,
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jaka jest więc wysokość składki zdrowotnej w miesiącu roku składkowego dla wskazanych powyżej 3 form opodatkowania? Poniżej prezentujemy wyliczenia.

 

1. Podatek według skali

 

W przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej i przy założeniu, że dochód w danym miesiącu nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującej w danym roku, wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia, a więc:

 • Minimalna składka zdrowotna od stycznia 2024 r. za dany miesiąc roku składkowego wynosi 381,78 zł.

Jeśli dochód jest wyższy, składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby rozliczającej się według skali podatkowej stanowi 9% podstawy wymiaru składki, czyli dochodu z działalności gospodarczej. Pierwsza składka płacona jest w lutym 2024 r.

 

2. Podatek liniowy

 

W przypadku rozliczania przez przedsiębiorcę podatku dochodowego od osób fizycznych w formie podatku liniowego (19%), składka zdrowotna stanowi 4,9% podstawy wymiaru składki, czyli dochodu z działalności gospodarczej, ale składka zdrowotna nie może być niższa niż 381,78 zł.

 

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

W przypadku osób rozliczających się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do ustalenia wysokości składki zdrowotnej brane są pod uwagę dwie zmienne

 • Wysokość przychodów przedsiębiorcy oraz 
 • Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał roku poprzedniego.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze danych za IV kwartał, jednak biorąc pod uwagę, że wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w III kwartale w 2023 r. wyniosła 7465,32 zł, przedsiębiorcy stosujący rozliczenie na zasadzie ryczałtu muszą przygotować się na wzrost wysokości składki zdrowotnej. 

  

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców wynosi 9% podstawy wymiaru, a podstawa wymiaru składki zdrowotnej przy rozliczeniu na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyliczana jest według trzech stawek:

 • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 000 zł, 
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach w przedziale od 60 000 zł do 300 000 zł,
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach przekraczających 300 000 zł.

W rezultacie, składka zdrowotna dla ryczałtowca osiągającego przychody nieprzekraczające 60 000 zł mogłaby wynieść 403,11 zł (poprzednio było to 376,16 zł), ale przypomnijmy, wszystko zależeć będzie od komunikatu GUS w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia wraz z wypłatami z zysku w IV kwartale 2023 r., publikacji którego należy spodziewać się pod koniec stycznia br.

Nasz ekspert

Małgorzata Górska-Welikan
Małgorzata Górska-Welikan
Prawnik
Crowe

Doradztwo podatkowe