NSA: Wynagrodzenia za nieobecność kosztem kwalifikowanym do ulgi B+R

NSA: Wynagrodzenia za nieobecność kosztem kwalifikowanym do ulgi B+R

Ilona Twardowska, Specjalista ds. Podatków
2021-03-15
NSA: Wynagrodzenia za nieobecność kosztem kwalifikowanym do ulgi B+R
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 lutego 2021 r. potwierdził, że wynagrodzenie pracowników wykonujących prace badawczo-rozwojowe może zostać uznane za koszt kwalifikowany do ulgi badawczo-rozwojowej, nawet gdy byli oni na urlopie lub zwolnieniu lekarskim.

W wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe stoją na stanowisku, że wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania badawczo-rozwojowe nie może być w całości zaliczone do kosztów kwalifikowanych, jeżeli w danym miesiącu pracownik przebywał na urlopie, zwolnieniu lekarskim czy innej usprawiedliwionej nieobecności. Tak było również w sprawie, w której wydany został analizowany wyrok. Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

Zdaniem organu, na potrzeby kalkulacji odliczenia w ramach ulgi B+R, należy dokonywać wyłączenia wszelkich kwot wynagrodzenia oraz składek, które proporcjonalnie przypadają na dni i okresy nieobecności pracownika w pracy (w tym z powodu urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności).

Zaskarżona interpretacja trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który uznał stanowisko Dyrektora KIS za nieprawidłowe. Dyrektor KIS odwołał się do NSA, który ostatecznie rozstrzygnął sprawę podtrzymując korzystny dla podatnika wyrok WSA w Szczecinie.

Powyższy wyrok jest pierwszym rozstrzygnięciem NSA dotyczącym uznania za koszt kwalifikowany wynagrodzenia za czas nieobecności. Należy mieć nadzieję, że kolejne wyroki NSA również będą korzystne, co ostatecznie wpłynie na zmianę podejścia organów podatkowych.

Wyrok NSA: (sygn. II FSK 1038/19)


Zobacz także: Ulga B+R: Wysokość dopuszczalnych odliczeń

Ulga B+R

Doradztwo podatkowe

Skontakuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe