Importerze – raport CBAM do 31 stycznia 2024!

Importerze – raport CBAM do 31 stycznia 2024!

Szymon Lipiński, Tax Consultant
16.01.2024
Importerze – raport CBAM do 31 stycznia 2024!
31 stycznia 2024 r. upływa termin przesłania przez importerów pierwszych raportów o przywożonych spoza UE wysokoemisyjnych towarach. Za niedopełnienie obowiązków z zakresu raportowania CBAM podmiotom zobowiązanym mogą grozić surowe kary.

31 stycznia 2024 r. - ważny termin dla importerów

Do 31 stycznia 2024 r. importerzy mają obowiązek przesłać pierwszy raport o przywożonych spoza UE wysokoemisyjnych towarach, do których należą m.in.:

  • Cement,
  • Żelazo i stal,
  • Aluminium,
  • Nawozy sztuczne,
  • Wodór,
  • Energia elektryczna.

Sprawdź, które importowane towary podlegają CBAM! Wykaz towarów i gazów cieplarnianych objętych obowiązkiem raportowania

Obowiązek składania raportów przez przedsiębiorców dokonujących importu towarów z w/w grup wynika z wejścia w życie części przepisów dotyczących CBAM i rozpoczęcia się tzw. okresu przejściowego. Dowiedz się więcej: Raportowanie CBAM

Deklaracje CBAM to raporty składane kwartalnie, najpóźniej do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym dokonano importu towarów objętych obowiązkiem raportowania. Pierwsze deklaracje CBAM podmioty składają za IV kwartał 2023 r., czyli do końca stycznia 2024 r.

Niezłożenie deklaracji CBAM zagrożone karą pieniężną

Przepisy o mechanizmie dostosowywania cen na granicach UE z uwzględnieniem emisji CO2 „Cross-Border Adjustment Mechanism”, czyli CBAM, weszły w życie 1 października 2023 r.

Rozporządzenia Wykonawcze Komisji Europejskiej nie tylko określają zakres obowiązków dla importerów, ale przewidują także możliwość kontroli deklaracji CBAM i przedsiębiorców, którzy je składają. Komisja ma informować Państwa Członkowskie o przedsiębiorcach, którzy nie wywiązują się z obowiązków związanych z raportowaniem CBAM.

Ponadto, jeśli podmiot przekaże zgłoszenie w sposób nieprawidłowy lub prezentujący nieprawidłowe lub niekompletne dane, KE również ma obowiązek poinformować właściwy organ Państwa Członkowskiego o wykrytych nieprawidłowościach.

Przedsiębiorcy, którzy nie złożą deklaracji CBAM, mogą więc zostać ukarani, a kary obowiązują już w okresie przejściowym. Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji 2023/1773, kary za niezgłoszenie emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu CBAM wynoszą od 10 EUR do 50 EUR za tonę emisji. Docelowo kary administracyjne za brak raportowania CBAM w Polsce mogą sięgnąć nawet 50 000 PLN. Takie kary przewidują przepisy dot. sprawozdawczości EU ETS, na których wzorowany jest system CBAM.

Krajowe organy administracji publicznej odpowiedzialne za CBAM również będą przeprowadzać kontrole w zakresie realizacji obowiązków związanych z Rozporządzeniem CBAM. Co więcej, Kary mają być waloryzowane o wskaźnik inflacji.

Pobierz naszą broszurę: Raportowanie CBAM - Kompleksowe wsparcie dla agencji celnych

Raportowanie CBAM – jak możemy pomóc?

Przygotowaliśmy dla Państwa usługę kompleksowego wsparcia dotyczącego spełniania wymogów UE w zakresie CBAM. Nasza pomoc obejmujące zarówno przygotowanie organizacji do nowych obowiązków, jak i sprostanie im w okresie przejściowym.

W ramach usługi – Raportowanie CBAM – m.in. ustalimy zakres produktów objętych obowiązkiem CBAM, dokonamy analizy obowiązków w CBAM dla importerów i dla dostawców spoza UE oraz opracujemy kwartalne raporty CBAM.

Raportowanie CBAM

Doradztwo podatkowe

Nasz ekspert

Szymon Lipiński
Szymon Lipiński
Tax Consultant
Crowe Polska