Elektroniczne księgi i obowiązkowa wysyłka plików JPK CIT odroczone

Elektroniczne księgi i obowiązkowa wysyłka plików JPK CIT odroczone

22.08.2023
Elektroniczne księgi i obowiązkowa wysyłka plików JPK CIT odroczone
Obowiązek przesyłania plików JPK_PIT i JPK_CIT a także obowiązek przesyłania Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w formie elektronicznej zostały przesunięte w czasie na mocy nowelizacji ustawy SLIM VAT 3. Kiedy podatnicy będą musieli zacząć wywiązywać się z tych obowiązków? Wyjaśniamy poniżej. 

Obowiązek JPK_CIT przesunięty o rok

Znowelizowane przepisy ustawy SLIM VAT 3 przyznają przedsiębiorcom więcej czasu:

  • na przygotowanie się do wypełnienia obowiązku przesyłania do organów podatkowych plików JPK_CIT i JPK_PIT oraz
  • na elektroniczną wysyłkę podatkowej księgi przychodów i rozchodów PKPiR.

Zgodnie z nowelizacją podatnicy PIT i podatnicy objęci ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą mieli obowiązek przesłać pliki JPK_PIT po raz pierwszy:

  • w 2026 r. za okres rozliczeniowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2025 r. - w przypadku podmiotów będących czynnymi podatnikami VAT;
  • w 2027 r. za okres rozliczeniowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2026 r. - w przypadku pozostałych podatników.

Natomiast obowiązek przesyłania plików JPK_CIT i wraz z pierwszą wysyłką PKPiR zostanie przesunięty o rok i będą one przesyłane po raz pierwszy:

  • w 2025 r. za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2024 r. - w przypadku:
  • podatkowych grup kapitałowych,
  • podatników, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku podatkowego;
  • w 2026 r. za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2025 r. - w przypadku czynnych podatników VAT;
  • w 2027 r. za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2026 r. - w przypadku pozostałych podatników innych niż czynni podatnicy VAT.

Obowiązek prowadzania ksiąg elektronicznych nie obejmie wybranych grup podatników takich m.in. organizacje pozarządowe. Dodatkowo Minister Finansów na mocy nowelizacji SLIM VAT 3 zyska prawo do rozszerzenia rozporządzeniem grup podatników wyłączonych z powyżej opisanego obowiązku.

KSeF także odroczony

2 lutego 2023 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur o pół roku. 4 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą e-faktury będą obowiązkowe od 1 lipca 2024 r.

Podatnicy, którzy są podmiotowo zwolnieni z VAT, zostaną zobligowani do wdrożenia systemu do 1 stycznia 2025 r.

Już teraz dostępne są struktury logiczne KSeF.

Dowiedz się więcej: KSeF wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. - Prezydent podpisał ustawę

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Nieżychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego, Partner
Crowe