Dłuższe terminy na sprawozdania finansowe i deklaracje CIT

Dłuższe terminy na sprawozdania finansowe i deklaracje CIT

2022-02-02
Dłuższe terminy na sprawozdania finansowe i deklaracje CIT
Ministerstwo Finansów przygotowało rozporządzenie wydłużające terminy ewidencyjne i sprawozdawcze oraz termin składania zeznań podatkowych CIT za 2021 rok. Ile czasu zyskają przedsiębiorcy?

Projekt rozporządzenia wydłużającego czas na sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r. został już przekazany do konsultacji publicznych, drugi projekt wydłużający termin CIT jest obecnie w przygotowaniu.

Oba projekty są odpowiedzią na braki kadrowe wynikające z trudnej sytuacji pandemicznej oraz na postulaty księgowych, obecnie mocno zaangażowanych we wdrażanie zasad nowego systemu podatkowego Polskiego Ładu.

Więcej czasu na sprawozdania za 2021 

Projektowane przepisy wydłużają terminy m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych za rok 2021 dotyczących:

  • podmiotów sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF - działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Rozporządzenie ma wejść w życie możliwie najszybciej, tj. z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

3 miesiące więcej na złożenie deklaracji CIT

Ministerstwo Finansów przygotowuje także projekt rozporządzenia wydłużającego o 3 miesiące termin złożenia deklaracji CIT za 2021 r. dla wszystkich podatników.

Dłuższy o 3 miesiące będzie termin dotyczący:

  • złożenia zeznania CIT o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2021;
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wszystkie powyższe zmiany mają pozytywnie wpłynąć na działalność przedsiębiorstw, a zwłaszcza działów finansowo-księgowych w okresie zwiększonego obciążenia pracą.

Przygotowanie sprawozdania finansowego

Outsourcing usług księgowych

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe