CIT w spółce komandytowej – jakie zmiany w ewidencji?

CIT w spółce komandytowej – jakie zmiany w ewidencji? 

2021-04-21
CIT w spółce komandytowej – jakie zmiany w ewidencji?
1 maja 2021 r. pozostała część spółek komandytowych zostanie podatnikami podatku CIT. Wiele przepisów, zwłaszcza dotyczących sprawozdawczości finansowej i momentu zamknięcia ksiąg, budzi wątpliwości przedsiębiorców. Jak przygotować się do zmian?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek komandytowych, których od 1 maja obejmie obowiązek rozliczania podatku CIT, przygotowują się do zmian w opodatkowaniu. Problemem może jednak okazać się obowiązek sprawozdawczy, w tym kwestia zamknięcia ksiąg. W artykule wyjaśniamy, jak i kiedy przygotować sprawozdanie finansowe i czy koniecznie trzeba zamykać księgi na 30 kwietnia 2021 r.

CIT dla spółki komandytowej – dwa warianty zmian w ewidencji

Ustawa wprowadzająca CIT dla spółek komandytowych pozwoliła na odroczenie stosowania nowych przepisów do 30 kwietnia 2021 r., czyli na objęcie spółek podatkiem CIT dopiero z dniem 1 maja.

Zatem, spółka komandytowa, która staje się podatnikiem CIT 1 maja 2021 r., to dla celów podatkowych zobowiązana jest ona do zamknięcia ksiąg na dzień poprzedzający tę datę, czyli na 30 kwietnia 2021 r., ale nie zawsze jest to konieczne.

Możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych dotyczy sytuacji, w której ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w terminie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., a jej rok obrotowy jest przedłużony do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Co ważne, na spółce nie spoczywa obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego na 30 kwietnia 2021 r., jeśli jej rok obrotowy będzie trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Wówczas za ten okres trzeba będzie sporządzić sprawozdanie finansowe.

Ponadto, wszelkie dochody spółki wygenerowane przed objęciem spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają opodatkowaniu na dotychczasowych zasadach. Nowy sposób opodatkowania dochodów ma zastosowanie dopiero po 1 maja 2021 r.

Podsumowując, istnieją dwa warianty postępowania spółek komandytowych w związku z zamknięciem ksiąg na 30 kwietnia 2021 r., czyli:

  1. spółka komandytowa zamyka księgi rachunkowe tylko dla celów podatkowych i nie sporządza teraz sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. obejmie rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zaś sprawozdanie finansowe za 2021 r. okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  2. spółka zamyka księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe, przy czym sporządzane sprawozdanie finansowe obejmie okres do 30 kwietnia 2021 r., zaś kolejne sprawozdanie finansowe okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe