Sprawozdania finansowe za 2020 rok - nowy termin

Sprawozdania finansowe za 2020 rok - nowy termin

2021-03-23
Sprawozdania finansowe za 2020 rok - nowy termin
Ministerstwo Finansów ogłosiło przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020. Rozporządzenie w tej sprawie ma wkrótce wejść w życie.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację spowodowaną epidemią COVID-19 oraz w odpowiedzi na apel przedsiębiorców i księgowych, Ministerstwo Finansów zdecydowało o wydłużeniu terminu na sporządzanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020.

Nowe terminy na sporządzenie sprawozdań za 2020 rok:

  • jednostki sektora prywatnego oraz organizacje non-profit – 30 czerwca 2021 r. (termin przedłużony o 3 miesiące),
  • jednostki sektora finansów publicznych – 30 kwietnia 2021 r. (termin przedłużony o 1 miesiąc).

Resort zapewnia, że rozporządzenie w tej sprawie jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego i wkrótce wejdzie w życie.

Przypomnijmy, że gdyby nie przedłużenie terminu, obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok upłynąłby 31 marca. 

Ministerstwo Finansów zapowiedziało także przedłużenie do 30 czerwca terminu na złożenie CIT-8 i rozliczenie podatku za 2020 rok.

 

Termin rozliczenia podatku CIT przedłużony do 30 czerwca 2021 r.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe