Vat

Nowy podatek cukrowy

Małgorzata Górska-Welikan, Prawnik w Dziale Doradztwa Podatkowego
2020-09-24
Vat
25 sierpnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Na jej mocy od 1 stycznia 2021 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące nowej opłaty od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy).

Podatek cukrowy – najważniejsze założenia

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy zapłacą podatek od napojów:

  • z dodatkiem substancji aktywnej - kofeiny lub tauryny,
  • z cukrem lub substancją słodzącą.

Obowiązek zapłaty nowej opłaty cukrowej powstanie w momencie wprowadzenia produktów do sprzedaży. Do zapłaty podatku cukrowego będą zobowiązane osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

  • sprzedające napoje do punktów sprzedaży detalicznej;
  • prowadzące sprzedaż detaliczną w przypadku producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju;
  • zamawiające, gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta, a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Opłata nie będzie dotyczyła m.in. wyrobów medycznych, zarejestrowanych suplementów diety oraz preparatów do początkowego żywienia niemowląt.

Zasady naliczania podatku cukrowego

Ustawa zakłada wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych, podzielonej na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju. Opłata będzie uiszczana raz w miesiącu.

Podatek cukrowy - sankcje

W przypadku braku wpłaty opłat w terminie naczelnik urzędu skarbowego będzie zobowiązany ustalić, w drodze decyzji, dodatkową opłatę (opłatę sankcyjną) w wysokości odpowiadającej 50% kwoty należnej opłaty. Opłata cukrowa od napojów słodzonych oraz sankcja finansowa za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić przychód NFZ (w 96,5%) oraz dochód budżetu państwa (w 3,5%).

Opodatkowanie napojów alkoholowych

Nowe przepisy nakładają również opłatę na przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe nieprzekraczające 300 ml (tzw. małpki). Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy napojami alkoholowymi zostaną obowiązani do obliczenia i wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego ww. opłaty do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza. Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

Ustawa przewiduje także naliczanie dodatkowej opłaty za brak terminowego wpłacania opłat. Wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz sankcji finansowych za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić w 50% przychód NFZ oraz w 50% dochód gmin, na których terenie jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych.

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe