Doing business in Poland

Inwestuj w Polsce

Odkryj jakie możliwości daje prowadzenie biznesu w Polsce

Doing business in Poland
Polska jest jedną z najchętniej wybieranych lokalizacji biznesowych w Europie. Centralne położenie, atrakcyjny rynek pracy i udogodnienia dla inwestorów zagranicznych to tylko niektóre korzyści z uruchomienia działalności w Polsce.  

 

Dlaczego warto prowadzić biznes w Polsce?

Inwestowanie w Polsce

Polska zajmuje 33 miejsce pod względem atrakcyjności inwestowania spośród 190 krajów z całego świata, 3 miejsce w regionie CEE oraz 9 miejsce, jeśli wziąć pod uwagę liczbę inwestycji typu „greenfield”. Inwestorów przyciągają niskie podatki, skuteczna ochrona praw inwestorów, łatwość zakładania firmy, stabilne otoczenie makroekonomiczne i dostęp do wykwalifikowanych pracowników. Polska jest także regionalnym liderem rozwoju i innowacji oraz wspierania start-upów.

STRATEGICZNA LOKALIZACJA
Polska znajduje się w samym centrum Europy, gdzie przecinają się główne kanały komunikacyjne. Ma dostęp morza i portów.
POTENCJAŁ RYNKOWY
Polska, licząca 38,43 mln mieszkańców, ma szóstą co do wielkości populację w Unii Europejskiej. Jest to znaczący krajowy rynek konsumencki.
OKAZJE INWESTYCYJNE
Takie jak granty rządowe, specjalne strefy ekonomiczne, zwolnienia z podatku od nieruchomości, wsparcie działalności badawczo-rozwojowej itp
STABILNA GOSPODARKA
Narodowy Bank Polski przewiduje ponad 3,5% wzrost PKB w 2019 i 2020 roku, podczas gdy średnia UE wynosi około 2%.
ZASOBY LUDZKIE
Dobrze wykształceni specjaliści w dziedzinie ekonomii, nauki, informatyki z biegłą znajomością języków obcych.
INNOWACJA I TECHNOLOGIA
Pozycja Polski w Global Innovation Index poprawiła się z 56. miejsca na 107 krajów do 38. miejsca na 127 krajów w 2017 roku.

Dowiedz się więcej na temat prowadzenia działalności w Polsce:

  • Formy prowadzenia działalności
  • Podatki
  • Obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne
  • Zezwolenie na pracę i pobyt
  • Minimalna pensja
  • Zachęty inwestycyjne

 

POBIERZ BROSZURĘ

 

Dowiedz się więcej na temat prowadzenia biznesu w Polsce.

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe