termin, sprawozdania finansowe, spółki sektora prywatnego

Sprawozdania finansowe za 2020 rok – zbliża się termin sporządzenia sprawozdania dla Spółek z kalendarzowym rokiem obrotowym

2021-06-28
termin, sprawozdania finansowe, spółki sektora prywatnego
Do 30 czerwca 2021 roku firmy z sektora prywatnego oraz organizacje non-profit mają czas na sporządzenie sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Spółki mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania, ale z uwagi na pandemię COVID-19 termin został wydłużony o 3 miesiące.

Do końca czerwca sprawozdanie finansowe za 2020 rok musi zostać sporządzone i podpisane przez kierownika jednostki.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

W 2021 roku przesunięcie terminu dotyczy także zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami termin upłynie na koniec 9 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, czyli dla Spółek z kalendarzowym rokiem obrotowym 30 września.

Termin złożenia sprawozdania do KAS

Maksymalnie w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania firmy zarejestrowane w KRS mają obowiązek złożyć sprawozdanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Płatnicy CIT, którzy nie są wpisani do KRS muszą to zrobić w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania. Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą termin na złożenie sprawozdania upływa wcześniej – już 31 lipca 2021 roku.

Sprawozdanie można przekazać do KAS wyłącznie droga elektroniczną.

Sprawozdania finansowe 2020 – aktualne terminy

Obowiązek

Termin

Sporządzenie sprawozdania finansowego

30 czerwca 2021

Podpisanie sprawozdania finansowego

30 czerwca 2021

Złożenie sprawozdania do KAS – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

31 lipca 2021

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

30 września 2021

Złożenie sprawozdania do KAS – płatnicy CIT zarejestrowani w KRS

15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania

Złożenie sprawozdania do KAS – płatnicy CIT niezarejestrowani w KRS

10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania

 

Przesunięte terminy odnoszą się do roku obrotowego kończącego się po 29 września 2020 r. i nie później niż 30 kwietnia 2021 r. i dotyczą obowiązków, których termin wykonania nie upłynął przed 31 marca 2021 r.

Skontaktuj się z ekspertem

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe

Outsourcing usług księgowych

Przygotowanie sprawozdań finansowych