Sejm uchwalił ustawę uszczelniającą VAT w e-handlu

Sejm uchwalił ustawę uszczelniającą VAT w e-handlu 

2021-05-26
Sejm uchwalił ustawę uszczelniającą VAT w e-handlu
20 maja 2021 posłowie uchwalili nowelizację ustawy o VAT wdrażającą unijny pakiet VAT e-commerce. Rozwiązania zawarte w pakiecie mają ułatwić rozliczanie VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w państwach członkowskich UE.

Sejm uchwalił przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o VAT, będący częścią tzw. pakietu e-commerce, który ma na celu implementację unijnych rozwiązań prowadzących do uszczelnienia VAT w e-handlu i imporcie tzw. małych przesyłek do UE.

Rozliczanie VAT od towarów i usług
w e-commerce

Rozwiązania wchodzące w skład tzw. pakietu e-commerce implementującego do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 i 2019/1995 ułatwią prowadzenie działalności przedsiębiorcom działającym w sektorze e-handlu.

Zobacz także: Polska implementuje unijny pakiet VAT e-commerce

Celem wprowadzenia zmian w rozliczeniach VAT jest wyrównanie szans unijnych przedsiębiorców z sektora e-commerce w konkurowaniu z podmiotami z krajów trzecich, uproszczenie obowiązków dotyczących rozliczeń VAT oraz usprawnienie działania firm wysyłających towary z Polski do konsumentów z innych państw UE.

Pakiet VAT e-commerce - najważniejsze zmiany:

  • rozliczanie VAT w tzw. „jednym okienku”, w państwie swojej siedziby (procedura One Stop Shop),
  • likwidacja zwolnienia z VAT od importu na terenie UE tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro,
  • ujednolicony próg sprzedaży w UE w wysokości 10 tys. euro, po przekroczeniu którego będzie można skorzystać z procedury OSS (dotychczas każde państwo członkowskie miało określony przez siebie próg dla tzw. sprzedaży wysyłkowej),
  • OSS bez rejestracji VAT w krajach konsumpcji,
  • obowiązek poboru i zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych przez platformy sprzedażowe.

Rozwiązania zawarte w uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o VAT wejdą w życie już 1 lipca 2021 roku.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe