Polska implementuje unijny pakiet VAT e-commerce

Polska implementuje unijny pakiet VAT e-commerce 

2021-04-14
Polska implementuje unijny pakiet VAT e-commerce
Rząd zatwierdził i przyjął projekt ustawy uszczelniającej VAT w handlu elektronicznym i imporcie tzw. małych przesyłek do krajów UE. Nowe rozwiązania mają zapewnić ułatwienia w rozliczaniu VAT i ograniczyć napływ paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich.

13 kwietnia 2021 r. do Sejmu wpłynął przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o VAT, będący częścią tzw. pakietu e-commerce, który ma na celu implementację unijnych rozwiązań prowadzących do uszczelnienia VAT w e-handlu i imporcie tzw. małych przesyłek do UE.

Pakiet e-commerce i nowe rozwiązania z zakresu rozliczeń VAT od 1 lipca 2021

Wspomniany projekt ustawy będzie implementował do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 i 2019/1995 dotyczące tzw. pakietu VAT e-commerce.

Najważniejsze zmiany pakietu VAT e-commerce obejmują m.in.:

  • zwolnienie z VAT od importu w całej UE tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro,
  • wprowadzenie uproszczonej procedury One Stop Shop (OSS), czyli rozliczeń VAT w tzw. jednym okienku, w państwie siedziby firmy,
  • nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT m.in. na platformy sprzedażowe, od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem,
  • wprowadzenie ujednoliconego w ramach UE progu sprzedaży, wynoszącego 10 tys. euro, dla przedsiębiorców, dokonujących sprzedaży w systemie wysyłkowym na rzecz konsumentów z krajów UE, po przekroczeniu którego, będą oni mogli zarejestrować się dla celów VAT w kraju, w którym znajdują się ich konsumenci albo będą mogli skorzystać z procedury OSS.

Jak przypomniał Resort Finansów, celem zmian jest nie tylko uszczelnienie VAT w handlu elektronicznym, ale również ułatwienie rozliczania VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich, a także wyrównanie szans polskich firm na unijnym rynku i wzrost konkurencyjności unijnych przedsiębiorców w obszarze e-commerce w stosunku do podmiotów z krajów trzecich.

Zaimplementowane rozwiązania w największym stopniu wpłyną na działalność firm wysyłających towary z Polski do konsumentów w innych krajach UE i firm prowadzących sprzedaż internetową. Nowe obowiązki będą miały m.in. portale aukcyjne, platformy sprzedaży działające w sieci, a nawet portale społecznościowe, na których odbywa się sprzedaż towarów.

Rozwiązania w zakresie tzw. pakietu e-commerce VAT mają wejść w życie 1 lipca 2021 roku.


Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe