Prokurenci objęci składką zdrowotną od lipca 2022

Prokurenci objęci składką zdrowotną od lipca 2022

2022-04-11
Prokurenci objęci składką zdrowotną od lipca 2022
Zmiany w Polskim Ładzie, które mają wejść w życie 1 lipca 2022 r., przewidują objęcie składką zdrowotną także prokurentów. Obecnie obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. 

Polski Ład 2.0 zakłada objęcie składką zdrowotną prokurentów. Zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych mają wejść w życie 1 lipca 2022 r. i doprecyzują zakres podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji i uzyskujących wynagrodzenie z tego tytułu.

Polski Ład 2.0 – od lipca składka zdrowotna obowiązkowa także dla prokurentów

Skierowane do konsultacji społecznych korekty przepisów dotyczących tzw. Polskiego Ładu obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. mają m.in. doprecyzować obowiązujące regulacje w zakresie podlegania obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej osób powołanych do pełnienia funkcji i uzyskujących wynagrodzenie z tego tytułu (zmiana w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej).

W odpowiedzi na obecne wątpliwości co do podlegania pod wskazany tytuł prokurentów ustawodawca wskazał w art. 66 ust. 1 pkt 35a, iż katalog osób powołanych obejmie także prokurentów. Prokura to bowiem szczególna forma pełnomocnictwa ustanawiana w drodze aktu powołania.

Ponadto, ustawodawca postanowił wprowadzić zamiany także w art. 81 ust. 8 pkt 11a wyżej wymienionej ustawy tak, aby podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób powołanych do pełnienia funkcji, w tym prokurentów, była kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tego tytułu.

Składka zdrowotna dla osób pełniących funkcje obecnie

Obecnie, zgodnie z Polskim Ładem 1.0 obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., składka zdrowotna jest obowiązkowa dla członków zarządu oraz wszystkich osób powołanych do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Do takich osób zaliczymy więc także członków komisji rewizyjnych i członków komisji egzaminacyjnych, a podstawę ustalenia składki zdrowotnej stanowią wszelkie przychody związane z pełnieniem funkcji na podstawie aktu powołania.

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Górska-Welikan
Małgorzata Górska-Welikan
Prawnik
Crowe

Polski Ład

Wsparcie dla firm