Niższy PIT i brak ulgi dla klasy średniej od lipca 2022

Niższy PIT i brak ulgi dla klasy średniej od lipca 2022  

2022-03-25
Niższy PIT i brak ulgi dla klasy średniej od lipca 2022
Ministerstwo Finansów przygotowuje kolejny projekt zmian w Polskim Ładzie. Wśród zaproponowanych rozwiązań jest obniżenie stawki PIT, likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej oraz zmiany w zakresie składki zdrowotnej. Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych propozycji. 

Zmiany w systemie podatkowym

Rząd wprowadza poprawki do Polskiego Ładu i proponuje szereg istotnych zmian w obowiązującym systemie podatkowym. Przedstawione rozwiązania to odpowiedź na postulaty przedsiębiorców i podatników, a także obecną sytuację związaną z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Zmiany mają uprościć system podatkowy i jednocześnie ochronić podatników przed negatywnymi skutkami wojny na polską gospodarkę.

Do najważniejszych propozycji należy z pewnością obniżka podstawowej stawki PIT czy rezygnacja z ulgi dla klasy średniej, jednak reforma ma objąć znacznie więcej obszarów. Poniżej prezentujemy kluczowe z punktu widzenia podatnika proponowane przez resort finansów rozwiązania.

Proponowane kluczowe zmiany w systemie podatkowym:

 1. Obniżenie podstawowej stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. – niższy podatek zapłaciliby podatnicy mieszczący się w I progu podatkowym (dochody do 120 tys. zł rocznie) rozliczający się według skali podatkowej, w tym przedsiębiorcy, pracownicy, zleceniobiorcy oraz emeryci i renciści.

 2. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej (ulga dla klasy średniej została wprowadzona 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu).

 3. Możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie podatku liniowego, ryczałtu i karty podatkowej - pomniejszenie podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu:

  • dla podatku liniowego – 8 700 zł (pomniejszenie dochodu);
  • dla ryczałtu – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu);
  • dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku);

 4. Zaliczki dla wieloetatowców - pracownik pracujący u kilku pracodawców (PIT-2 składany u 2 lub 3 płatników) będzie mógł upoważnić maksymalnie 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT o kwotę wynosząca 3 600 zł. W przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.

 5. Wspólne rozliczenie z dzieckiem dla samotnych rodziców – powrót do rozliczeń wspólnie z dzieckiem, wspólne rozliczenie zastąpi wprowadzoną w styczniu 2022 ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł.

 6. Preferencje podatkowe dla dzieci i rodziców:

  • Większa ulga na dzieci - zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców – z 3 089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej),
  • Rozszerzone ulgi podatkowe - ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga pracujących seniorów będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie,
  • Dziecko z kwotą wolną - renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców, dziecko jako odrębny podatnik będzie również korzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł.

 7. JPK JPK_CIT i JPK_PIT z terminem do 2025 r. - nowy termin przekazywania JPK w zakresie ksiąg rachunkowych przesunięty na 2025 r.

Zmiany podatkowe już od lipca 2022

Nowe rozwiązania podatkowe mają wejść w życie 1 lipca 2022 r. Aby tak się stało, najpierw projekt zostanie skonsultowany m.in. z Radą Dialogu Społecznego, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Doradców Podatkowych oraz przedstawicielami przedsiębiorców. Konsultacje potrwają od 24 marca do 2 kwietnia 2022 r.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe