Projekt ustawy wprowadzającej e-faktury przyjęty przez rząd

Projekt ustawy wprowadzającej e-faktury przyjęty przez rząd

2021-09-13
Projekt ustawy wprowadzającej e-faktury przyjęty przez rząd
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur. Korzystanie z e-faktur stanie się obligatoryjne w 2023 roku. Do tego czasu będą one dobrowolne. 

31 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której celem jest m.in. wprowadzenie rozwiązań wdrażających możliwość wystawiania faktur elektronicznych posiadających tzw. ustrukturyzowany format XML, wystawianych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

E-faktury i Krajowy System e-Faktur (KSeF), czyli system teleinformatyczny, będą dostępne od 1 stycznia 2022 r. Początkowo korzystanie z innowacji ma być dobrowolne, natomiast od 2023 r. stanie się ono obligatoryjne.

Co ważne, nowy system KSeF ma działać na podobnych zasadach jakie obecnie obowiązują przy wystawianiu i odbieraniu faktur elektronicznych, jednak odbieranie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu tego systemu będzie wymagało akceptacji odbiorcy faktury.

Ponadto, warunkiem korzystania z systemu będzie posiadanie uprawnień do wystawiania lub dostępu do e-faktur. Dla podatników korzystających wyłącznie z e-faktur w całym okresie rozliczeniowym przewidziano dodatkową preferencję - skrócenie z 60 do 40 dni terminu zwrotu podatku VAT.

Kolejną zachętą dla podatników ma być także dodatkowa możliwość nadawania lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF przez złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z systemu. Jest to opcja skierowana do osób prawnych nieposiadających możliwości uwierzytelnienia się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym oraz unikalnym lub wygenerowanym przez system KSeF tokenem.

E-faktury zapewnią również:

  • Brak konieczności archiwizowania faktur, będą one bowiem przechowywane bezpośrednio w systemie KSeF przez okres 10 lat,
  • Brak konieczności przesyłania na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA) przez podatnika wystawiającego fakturę w systemie,
  • Bezpośrednie udostępnianie danych z faktur organom podatkowym,
  • Opcję wcześniejszego wystawienia faktur - wystawianie faktur nie wcześniej niż 60. dnia (zamiast obecnych 30 dni) przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Podatnicy mogą też już teraz zapoznać się z nowym rozwiązaniem. Resort finansów opublikował bowiem roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury (FA_VAT), co ma pomóc dostosować systemy informatyczne do wprowadzanej innowacji.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku, obecnie jej projekt został skierowany do Sejmu.


Wystawianie faktur

Outsourcing usług księgowych

Skontaktuj się z ekspertem

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe