E-faktura od 1 października 2021 r.

E-faktura od 1 października 2021 r. 

2021-02-23
E-faktura od 1 października 2021 r.
Już w październiku 2021 roku rząd planuje wprowadzić nową formę faktur. Firmy, które zdecydują się skorzystać z e-faktury mają o 1/3 szybciej otrzymywać zwrot VAT. Obecnie projekt ustawy jest w trakcie konsultacji publicznych. 

E-faktura to dokument w ustandaryzowanej formie elektronicznej, bazujący na wzorcu opracowanym przez Ministerstwo Finansów. Polska będzie trzecim po Hiszpanii, Portugalii i Włoszech, krajem UE w którym takie rozwiązanie już funkcjonuje.

Wdrożenie e-faktur stanowi kolejny krok do pełnej digitalizacji usług fiskalnych. E-faktury będą tworzone w systemach finansowo-księgowych podatników i wysyłane do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Każdy podatnik, aby przeglądać wystawione i otrzymane faktury, a także je przesyłać lub konwertować, będzie miał obowiązek uwierzytelnienia się w systemie KSeF. Takie uprawnienia będzie można nadać także biurom rachunkowym lub dostawcom usług zewnętrznych.

Od kiedy e-faktura?

W okresie przejściowym - od 1 października 2021 - e-faktury będą dobrowolne, natomiast od 2023 r. korzystanie z tej formy dokumentów stanie się obligatoryjne. W celu ułatwienia podatnikom korzystania z e-faktur, do nowej formy dokumentów dostosowana zostanie aplikacja e-Mikrofirma, a e-faktury będzie można też pobierać i przesyłać bezpośrednio przez API.

E-faktura będzie mogła być korygowana według dotychczasowych zasad. Ponadto, e-faktury będą zapisywane w lokalnych lub chmurowych systemach finansowo-księgowych według wzoru opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

E-faktury – krótszy czas oczekiwania na zwrot VAT  

Najważniejszą korzyścią z wdrożenia e-faktur dla firm będzie skrócenie czasu oczekiwania na zwrot VAT z 60 do 40 dni. Resort finansów wymienia też inne zalety ustrukturyzowanych faktur, takie jak:

  • ochrona przed zniszczeniem lub zaginięciem, wyeliminowanie konieczności wystawiania duplikatów,
  • gwarancja dostarczenia faktury do kontrahenta,
  • ujednolicenie – jeden wzorzec dla wszystkich firm,
  • standaryzacja: wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach FK stanie się dużo łatwiejsze.

Według zapowiedzi ministerstwa wprowadzenie e-faktur ma także ułatwić kontrolę nieuczciwych podatników i ograniczyć lukę VAT.

Konsultacje publiczne dotyczące e-faktur kończą się 23 lutego 2021 roku.


Outsourcing usług księgowych

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe