tarcza antyktyzysowa

Najważniejsze propozycje tarczy antykryzysowej

2020-03-24
tarcza antyktyzysowa
Ze względu na pandemię koronawirusa rząd pracuje nad tarczą antykryzysową, która ma na celu zniwelowanie negatywnego wpływu obecnej sytuacji na przedsiębiorców i pracowników.

Obecnie w ramach tarczy antykryzysowej rozważane są następujące propozycje:

 • zwolnienie z płacenia składek na ZUS przez 3 miesiące wszystkich samozatrudnionych oraz mikroprzedsiębiorców (do 9 pracowników), których przychody spadły o więcej niż 50 procent w stosunku do lutego 2020 roku
 • dopłata do pensji pracowników do 40% średniego wynagrodzenia, dla wszystkich firm, które utrzymają miejsca pracy
 • przesunięcie terminu złożenia i rozliczenia rocznego PIT do końca maja lub czerwca
 • przesunięcie terminu wejścia w życie nowej matrycy VAT i JPK_VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 roku
 • przesunięcie terminu płatności zaliczki na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca 2020 r. (dotyczy umów o pracę, zlecenia, umów o dzieło i przychodów z praw majątkowych)
 • możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek na PIT/CIT za miesiące od marca do grudnia 2020 r. przez małych podatników, którzy na 2020 r. wybrali taką formę wpłacania zaliczek i ponoszą negatywne skutki pandemii – zaliczki będą rozliczane na podstawie dochodów faktycznie osiąganych w 2020 r.
 • rozliczenie straty poniesionej w 2020 r. od dochodów za 2019 r. (maksymalnie 5 mln zł) - w tym celu w 2021 r., gdy będzie już znana strata za 2020 r., trzeba będzie złożyć korektę zeznania za 2019 r. (warunek: straty wywołane przez koronawirusa spowodowały obniżenie przychodów o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w roku poprzednim)
 • zwolnienie z PIT świadczeń postojowych wypłacanych na podstawie specustawy przedsiębiorcom indywidualnym oraz osobom świadczącym pracę na podstawie umów zlecenia lub o dzieło
 • przedłużenie terminu zapłaty podatku od przychodów z nieruchomości komercyjnych za marzec − maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. {zarówno w PIT, jak i w CIT, o ile przychody (wszystkie, a nie tylko z budynków) będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego}
 • możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości określonych grup przedsiębiorców, u których pogorszyła się płynność finansowa - do tego potrzebna będzie uchwała rady gminy, wskazująca kto miałby skorzystać z preferencji
 • możliwość przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec maksymalnie do 30 września 2020 r.

Przypominamy, że już od 17 marca 2020 roku przedsiębiorcy mający trudności finansowe będące skutkiem pandemii koronawirusa mogą:

 • ubiegać się o odroczenie o 3 miesiące terminu zapłaty składek ZUS za okres od lutego do kwietnia 2020 r. lub wnioskować o rozłożenie należności na raty;
 • ubiegać się o zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w przypadku korzystania z systemu ratalnego – dotyczy to realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r.
Powyższe rozwiązania nie zwalniają z obowiązku zapłaty odroczonych składek w przyszłości, a warunkiem przyznania pomocy jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Odroczenie o 3 miesiące terminu płatności dotyczy składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.

Ponadto, możliwe jest również złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy. W tym przypadku również konieczne jest złożenie odpowiednio umotywowanego wniosku. 

Skorzystaj z pomocy ekspertów Crowe:

Oferujemy doradztwo i wsparcie w przygotowaniu oraz składaniu wniosków o odroczenie terminu płatności podatków oraz składek ZUS.Skontaktuj się z naszym doradcą: [email protected]


Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

COVID-19

Pakiet Wsparcia Biznesu