skladki Zus

Możliwość odroczenia składek ZUS o 3 miesiące

2020-03-23
skladki Zus
Ze względu na pandemię koronawirusa ZUS wprowadził możliwość odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia zadłużenia na raty. Przedsiębiorcy już mogą składać wnioski.

Ulgi ZUS dla firm na czas pandemii

Od 17 marca 2020 przedsiębiorcy mający trudności finansowe wynikające z epidemii koronawirusa mogą ubiegać się o zawieszenie składek ZUS na 3 miesiące lub wnioskować o rozłożenie należności na raty. Możliwe jest także zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w przypadku korzystania z systemu ratalnego, które jednak nie zwalania z obowiązku zapłaty odroczonych składek w przyszłości.

Odroczenie o 3 miesiące terminu płatności dotyczy składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r., zawieszenie na 3 miesiące obejmuje natomiast realizację umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r.

Warunkiem przyznania pomocy jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek do ZUS – jak złożyć?

Wnioski o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty składek należy składać do ZUS drogą elektroniczną. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego w ciągu 14 dni konieczne będzie dostarczenie do ZUS oryginału wniosku w formie papierowej, inaczej ulga starci ważność.

We wniosku należy określić wpływ pandemii koronawirusa na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia składek w terminie.

W przypadku firm prowadzących pełną księgowość warunkiem przyznania ulgi jest również:

  • dołączenie sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych za 2018 lub 2019 r.,
  • nieprzekroczenie w okresie ostatnich 3 lat 200 tys. EUR przyznanej firmie pomocy publicznej de minimis.

Skontaktuj się z naszym ekspertem 

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

COVID-2019

Pakiet wsparcia dla biznesu