Brexit – koniec okresu przejściowego a VAT

Brexit – koniec okresu przejściowego a VAT 

Adam Sękowski, Tax Manager
2020-11-27
Brexit – koniec okresu przejściowego a VAT
31 grudnia 2020 r. zakończy się tzw. okres przejściowy związany z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

W tym czasie brak było zasadniczych zmian w relacjach Polski i Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o kwestie podatkowe, jednak wraz z jego zakończeniem przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na istotne zmiany dotyczące rozliczeń podatku VAT.

  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów -> import
  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> eksport

W okresie przejściowym rozliczanie transakcji dla celów VAT pomiędzy unijnymi i brytyjskimi podmiotami odbywało się na dotychczasowych zasadach tj. zasadach właściwych dla wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie będzie podlegać przepisom UE w zakresie VAT, gdyż w wyniku brexitu utraciła status państwa członkowskiego. Skutkiem tego będzie zmiana charakteru transakcji handlowych. Nie będą miały miejsca transakcje takie jak wewnątrzwspólnotowa dostawa /nabycie towarów oraz sprzedaż wysyłkowa, wystąpi za to eksport /import towarów.

W przypadku transakcji usługowych z podmiotami z Wielkiej Brytanii będą one traktowane jako transakcje z podmiotami z państw trzecich – nienależących do UE.

  • Przedstawiciel podatkowy

Po 1 stycznia 2021 podmioty z Wielkiej Brytanii, które są zobowiązane do rejestracji na potrzeby podatku VAT w Polsce, tj. wykonujące czynności takie jak np. sprzedaż na terenie kraju lub eksport, będą musiały ustanowić przedstawiciela podatkowego.

Przedsiębiorca z Wielkiej Brytanii będzie miał obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego, jeżeli łącznie spełnia poniższe warunki:

  • jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, tj. wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o VAT,
  • nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski lub innego państwa UE,
  • ma obowiązek zarejestrowania się w Polsce jako podatnik VAT czynny.

Do zadań przedstawiciela podatkowego w VAT należy:

  • rozliczanie za podmiot zagraniczny podatku, w tym sporządzanie deklaracji podatkowych, informacji podsumowujących, prowadzenie ewidencji i dokumentacji oraz
  • wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów, jeżeli został do tego upoważniony w umowie (np. reprezentowanie podczas kontroli podatkowej)

Przedstawicielem podatkowym może być podmiot spełniający określone warunki uregulowane w przepisach. Istnieje prawny wymóg podpisania formalnej umowy między podatnikiem a przedstawicielem podatkowym. Co istotne, przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie z podatnikiem za wszystkie swoje zobowiązania z tytułu podatku VAT.

Spółki z grupy Crowe świadczą usługi przedstawicielstwa podatkowego dla firm spoza UE:

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe

Przedstawiciel podatkowy i rozliczanie podatku VAT dla firm spoza UE