Jacek Bartnik

Jacek  Bartnik

Dyrektor Działu IT
Crowe

Jacek jest dyrektorem Działu IT Crowe w Polsce, Czechach i na Słowacji.  W naszej firmie  jest  odpowiedzialny za ustalenie i nadzorowanie organizacji IT,  projektów IT, audytów IT,  bezpieczeństwa IT  i infrastruktury IT, ze szczególnym uwzględnieniem dostarczania usług  IT  Klientom.

Jacek posiada ponad 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu IT, zarządzaniu infrastrukturą IT, implementacji struktur IT w organizacjach finansowych. W swojej karierze zajmował się także definicją i implementacją strategii IT oraz zarządzaniem projektami w zakresie wsparcia procesów biznesowych.