Zgodność z regulacjami i wytycznymi

Zgodność z regulacjami i wytycznymi

Zgodność z regulacjami i wytycznymi

Działając interdyscyplinarnie sprawdzamy zgodność postępowania firmy z wytycznymi oraz regulacjami nadrzędnymi. Badamy zgodność firmy z regulacjami oraz wdrażamy procedury i monitorujemy ich wykonywanie. Zapewniamy naszym klientom wsparcie w zakresie zgodności z:

  • ISO 27001
  • ISO 22301
  • ISO 9001
  • ISO 31000
  • SOX
  • KNF D/H/M/Z

Kontakt

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe