Audyt zgodności z KNF

Audyt zgodności z KNF

Oferujemy Państwu wsparcie w projekcie wdrożenia oraz utrzymania rekomendacji i wytycznych KNF. Komisja Nadzoru Finansowego wydaje wytyczne i rekomendacje dla nadzorowanych przez nią podmiotów. Firmy z branży ubezpieczeniowej i towarzystwa reasekuracyjne podległe KNF są objęte wytycznymi dotyczącymi systemów informatycznych i informacyjnych.

Kontakt

Jacek Bartnik
Jacek  Bartnik
Dyrektor Działu IT
Crowe