Audyt zgodności z KNF

Audyt zgodności z KNF

Audyt zgodności z KNF

Oferujemy Państwu wsparcie w projekcie wdrożenia oraz utrzymania rekomendacji i wytycznych KNF. Komisja Nadzoru Finansowego wydaje wytyczne i rekomendacje dla nadzorowanych przez nią podmiotów. Firmy z branży ubezpieczeniowej i towarzystwa reasekuracyjne podległe KNF są objęte wytycznymi dotyczącymi systemów informatycznych i informacyjnych.

Kontakt

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe