JPK, zmiana terminu, raportowanie

Zmiany w raportowaniu VAT od 1 października

2020-08-21
JPK, zmiana terminu, raportowanie
1 października 2020 zacznie obowiązywać nowa struktura JPK_VAT, która nakłada na podatników nowe obowiązki. Dotychczasowe deklaracje VAT oraz pliki JPK zawierające transakcje wykazywane w rejestrach VAT zostaną zastąpione plikiem JPK VDEK.

Przesunięcie wejścia w życie raportowania JPK_VAT z 1 lipca na 1 października 2020 r. to efekt licznych wniosków przedsiębiorców zwracających uwagę na trudności we wdrożeniu nowego rozwiązania w związku z pandemią koronawirusa.

Zmianie ulega nie tylko termin wejścia w życie nowych przepisów, ale także sam sposób raportowania. Dotychczasowe pliki JPK zawierające transakcje wykazywane w rejestrach VAT zostaną bowiem zastąpione nowym plikiem JPK VDEK, który obejmuje zarówno deklarację jak i szczegóły transakcji w niej wykazanych (część deklaracyjna i ewidencyjna), co oznaczać będzie obowiązek wysyłania od 1 października wyłącznie jednego pliku.

Nowy plik JPK VDEK obowiązywać będzie w dwóch wariantach – JPK_V7M i JKP_V7K, a wybór wariantu zależeć ma od formy rozliczeń stosowanych przez dane przedsiębiorstwo (JPK_V7M dla rozliczających się miesięcznie i JPK_V7K dla rozliczających się kwartalnie).

Ponadto, nowa struktura oznacza dla podatników konieczność raportowania danych, które wcześniej raportowaniu nie podlegały. W celu właściwego wypełnienia pliku JPK VDEK przedsiębiorca na fakturach sprzedaży będzie mógł uwzględnić oznaczenia identyfikujące sprzedawane towary i usługi oraz stosowane procedury, czyli tzw. Grupy towarowe GTU (lista kodów GTU). Informacja o kodzie, procedurze oraz dowodzie sprzedaży będzie musiała być także uwzględniona w plikach interfejsowych.

W pliku JPK_VAT z deklaracją symbolami GTU należy oznaczać fakturę korygującą, w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU. Jeśli jednak korekta faktury dotyczy wyłącznie towarów/usług nieobjętych oznaczeniami GTU, faktury korygującej nie należy oznaczać w ten sposób.

Natomiast w JPK_VAT z deklaracją dotyczących transakcji objętej mechanizmem podzielonej płatności należy zastosować oznaczenia MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności), przy czym oznaczenia GTU i MPP powinny być stosowane także do faktur korygujących wystawionych do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe