Vat

Nowa struktura JPK_VAT z deklaracją już od lipca 2020

2020-05-19
Vat
Zbliża się termin wejścia w życie zaktualizowanego schematu JPK_VAT. Nowa forma rozliczeń podatku VAT wymusi gromadzenie większej ilości informacji o transakcjach, ale jednocześnie umożliwi wysyłanie wyłącznie jednego pliku.

Struktura jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7 – nowe elementy i termin wejścia w życie

Obowiązek składania deklaracji w formie pliku JPK V7 początkowo wprowadzany miał być w dwóch etapach z uwzględnieniem wielkości firmy, jednakże z uwagi na stan epidemii koronawirusa Ministerstwo Finansów wyznaczyło jedną ostateczną datę dla wszystkich podmiotów gospodarczych.

Nowa struktura schematu JPK_VAT z deklaracją w formie JPK_V7 wchodzi w życie 1 lipca 2020 r., przy czym plik JPK V7 będzie obowiązywał w dwóch wariantach – JPK_V7M i JKP_V7K.  Wybór odpowiedniego wariantu zależeć będzie od formy rozliczeń stosowanych przez dane przedsiębiorstwo:

 • JPK_V7M dla rozliczających się miesięcznie (termin złożenia do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni),
 • JPK_V7K dla rozliczających się kwartalnie (termin złożenia do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni, za pierwsze dwa miesiące kwartału część ewidencyjna, a za trzeci miesiąc część ewidencyjna i deklaracyjna)

Plik wysyłany będzie wyłącznie drogą elektroniczną i opatrzony podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi.

Ponadto, JPK V7 zawierać będzie zbiór szczegółowych danych o transakcjach zakupu i sprzedaży, a sam plik podzielono na dwie części:

 • Część deklaracyjna – obejmująca wykazywane dotychczas w deklaracjach VAT pozycje dotyczące np. załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT i wniosków o zwrot podatku VAT oraz ulgi na złe długi,
 • Część ewidencyjna – struktura nawiązująca do dotychczasowych plików JKP_VAT.

Nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7 łączy zatem deklarację i ewidencję VAT w jednym pliku, dzięki czemu uprości dotychczasową procedurę i umożliwi zmniejszenie ilości dokumentów przetwarzanych przez Krajową Administrację Skarbową, a także zapewni automatyczną weryfikację każdego rozliczenia VAT w zakresie wykazanych kwot należnego i naliczonego podatku.

Plik JPK_V7 zawierać będzie następujące oznaczenia:

 • GTU dla 13 grup towarów i usług wrażliwych, takich jak m.in. napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe,
 • RO dla raportu fiskalnego,
 • WEW dla dokumentu wewnętrznego opodatkowania,
 • FP dla faktury do paragonu,
 • SW dla sprzedaży wysyłkowej,
 • EE dla sprzedaży usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych,
 • TP dla sprzedaży dokonanej na rzecz podmiotów powiązanych,
 • MPP dla transakcji objętej mechanizmem podzielonej płatności,
 • TT_WNT dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
 • TT_D dla dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
 • MR_T dla świadczenia usług turystyki opodatkowanego na zasadach marży,
 • MR_UZ dla dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych na zasadach marży,
 • I_42dla wewnątrzwspólnotowej dostaw towarów następujących po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42,
 • I_63 dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów następujących po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63,
 • B_SPV dla transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego w imieniu własnym,
 • B_SPV_DOSTAWA dla dostaw towarów oraz świadczenia usług, które obejmuje bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon,
 • B_MPV_PROWIZJA dla świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia.

Podsumowując, wejście w życie nowego schematu jednolitego pliku kontrolnego zbliża się wielkimi krokami. Warto więc dobrze przygotować się na nadejście nowego obowiązku, a wysyłając deklarację mieć na uwadze, fakt, że kary za ewentualne błędy podatnika mogą wynieść nawet 500 zł dla każdego błędu z osobna. Przedsiębiorca co prawda będzie mógł uniknąć nałożenia kary pieniężnej, ale będzie musiał w terminie 14 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości skorygować błędy w przesłanym pliku bądź złożyć odpowiednie wyjaśnienia.

 

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe