Vat

Tarcza antykryzysowa: Ulga na złe długi w CIT 2020

Vat
Nowe regulacje tarczy antykryzysowej znoszą w ramach tzw. ulgi na złe długi obowiązek zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczek o nieuregulowane przez podatnika zobowiązania z tytułu transakcji handlowej.

Ulga na złe długi – nowe odliczenie dla przedsiębiorców także na czas pandemii

Ulga na złe długi przewiduje zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o niezapłacone przez podatnika zobowiązania z tytułu nabytych towarów i usług.

Podatnicy CIT korzystający z tej ulgi, począwszy od zaliczki należnej za marzec 2020 r., nie są zobowiązani do uwzględnienia w podstawie obliczenia zaliczki kwoty nieuiszczonych zobowiązań, także jeśli brak zapłaty wynika z braku środków finansowych będącym następstwem epidemii koronawirusa.

Ulga na złe długi odnosi się do zaliczek za okres od marca do grudnia 2020 r. i nie przewiduje minimalnej lub maksymalnej kwoty zaniechania podwyższenia dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki. Ponadto, prawo do obniżenia podstawy obliczenia zaliczki o wierzytelności, czyli należności nieotrzymane przez podatnika, z tytułu sprzedanych towarów lub usług również pozostaje w mocy.

Ulga przysługuje wszystkim przedsiębiorcom (niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalność, statusu przedsiębiorcy i stosowanej formy opodatkowania), którzy z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne, a ich przychody spadły o co najmniej 50 proc. w porównaniu do roku 2019.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

COVID- 19

pakiet wsparcia dla biznesu