tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa – nowe terminy sprawozdań finansowych

2020-04-01
tarcza antykryzysowa
Ostateczny termin składania sprawozdań finansowych minął 31 marca 2020 r. Uchwalona przez Sejm ustawa o Tarczy Antykryzysowej wydłuża ten termin o 3 miesiące z mocą wsteczną.

Koronawirus – obowiązek sprawozdawczy odsunięty

W ramach przyjętego pakietu ustaw antykryzysowych Minister Finansów w drodze rozporządzenia wydanego 31 marca 2020 r. i w związku z ogłoszeniem stanu epidemii określił nowy termin sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych składanych przez przedsiębiorstwa niepubliczne.

Termin składania sprawozdań przesunięty z 31 marca 2020 r. na 30 czerwca 2020 r.

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów przekłada także ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 30 września 2020 r.

Wyjątek stanowią fundusze emerytalne i inwestycyjne, dla których obowiązek sprawozdawczy został odroczony o 2 miesiące.

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań za I kwartał 2020r. zostają przedłużone o odpowiednio 23 lub 30 dni.

Skontaktuj się z naszm ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe