Tarcza antykryzysowa 2.0.:

Tarcza antykryzysowa 2.0.: więcej funduszy i ulg dla przedsiębiorców

2020-04-15
Tarcza antykryzysowa 2.0.:
Sejm przyjął nowelizację ustawy o tarczy antykryzysowej. Nowe regulacje, zwane tarczą 2.0., przewidują wsparcie większych przedsiębiorstw - m.in. rozszerzenie ulgi ZUS i zapewnienie ponad 100 miliardów złotych na pomoc dla firm.

Koronawirus: przepisy tarczy antykryzysowej 2.0 wparciem dla biznesu

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwany tarczą antykryzysową 2.0., zakłada doprecyzowanie dotychczas wprowadzonych przepisów. Nowe regulacje przewidują m.in.:

 • rozszerzenie kręgu przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z 3-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek ZUS o przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 osób, przy czym zwolnienie dotyczyć będzie wyłącznie 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc,
 • ·objęcie zwolnieniem ze składek ZUS przez 3 miesiące wszystkich płatników składek będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników,
 • ponowna (maks. trzykrotna) wypłata świadczenia postojowego, czyli rozszerzenie pomocy dla osób pracujących w oparciu umowy cywilnoprawne z 1 miesiąca do 3 miesięcy,
 • możliwość udzielenia przez ARP S.A. pożyczek przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej z 15 miesięczną karencją w spłacie (warunek: przedsiębiorstwo nie może podlegać restrukturyzacji),
 • zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców (warunek: dalsze prowadzenie działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki),
 • możliwość zachowania statusu podatkowego grupy kapitałowej dla podatników będących podatkową grupą kapitałową, którzy poniosą w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych,
 • możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości,
 • przedłużenie terminów sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r.
 • wprowadzenie zasady proporcjonalności w zakresie udzielanego wsparcia ARP - wielkość wsparcia będzie uzależniona od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, jak również skali prowadzonej działalności.

Nowa tarcza przewiduje także, jak informuje kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 100 miliardów w ramach PRF na ochronę polskich firm i miejsc pracy, w tym:

 • ok. 25 mld zł dla mikrofirm – maksymalnie do 324 tys. złotych dla jednej mikrofirmy (średnio ok. 70-90 tys. złotych) na trzy lata, z czego do 75 proc. mają stanowić kwoty bezzwrotne,
 • ok. 50 mld zł dla małych i średnich firm,
 • ok. 25 mld zł dla dużych przedsiębiorstw.

Duże i średnie przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać z PFR maksymalnie do 3,5 mln złotych dla jednej firmy (średnio 1,9 mln złotych).

 

Jak skorzystać z tarczy antykryzysowej – obejrzyj nagranie z webinaru

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

COVID- 19

pakiet wsparcia dla biznesu