Split payment (MPP) obligatoryjny przez kolejne 3 lata

Split payment (MPP) obligatoryjny przez kolejne 3 lata

2022-03-02
Split payment (MPP) obligatoryjny przez kolejne 3 lata
Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie o 3 lata stosowania w Polsce obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności, czyli split payment.
Mechanizm podzielonej płatności polega na rozdzieleniu na kwotę netto i podatek VAT płatności za towar lub usługę dokonanej przez nabywcę tzw. komunikatem przelewu. Kwota podatku VAT trafia na rachunek VAT będący dodatkowym kontem powiązanym z głównym już istniejącym rachunkiem. Dodatkowe konto tworzone jest przez bank automatycznie.

Split payment to mechanizm obowiązkowy dla niektórych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności jest obligatoryjny w przypadku spełnienia jednocześnie dwóch poniższych warunków:

  • podatnik VAT sprzedaje lub nabywa towary lub usługi "wrażliwe", czyli towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług,
  • kwota należności ogółem z faktury, czyli wartość brutto całej faktury, przekracza 15 tys. zł.

Split payment obowiązkowy do 2025 r.

1 listopada 2019 roku obowiązkowy MPP zastąpił odwrotne obciążenie towarami wrażliwymi w obrocie krajowym i miał być w Polsce stosowany do 1 marca 2022 r. Komisja Europejska zgodziła się jednak na przedłużenie stosowania w Polsce split payment.

Tym samym obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązywał przez kolejne 3 lata, tj. od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2025 r.

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe