Vat

Przeniesienie biznesu do online – od czego zacząć?

Robert Ćwiertnia, Senior Consultant 
2020-07-29
Vat
Rozwój cyfryzacji i nowoczesnych technologii kształtuje nowe oblicze gospodarki. Z każdym miesiącem coraz więcej firm i konsumentów wykorzystuje Internet, zarówno do oferowania, jak i kupowania towarów i usług. Na co należy zwrócić uwagę planując ekspansję na rynku e-commerce?

Postępująca digitalizacja biznesu, przyśpieszona przez pandemię COVID-19, wymusiła na firmach znacznie szersze wykorzystanie nowych technologii, a w wielu przypadkach także zmianę dotychczasowego modelu biznesowego. Wiele organizacji, które do tej pory nie były aktywne w Internecie, rozpoczęło lub zintensyfikowało swoją działalność w sieci. Niewątpliwie stwarza to duży potencjał rozwoju dla firm, które dotąd nie szukały możliwości ekspansji w Internecie i nie korzystały w większym stopniu z nowoczesnych rozwiązań IT.

Rynek e-sprzedaży w Polsce rozwija się w zawrotnym tempie. Według raportu Statista DigitalMarket Outlook polski e-commerce jest 13. najszybciej rozwijającym się rynkiem handlu internetowego na świecie. Eksperci wskazują, że w 2020 roku wartość e-handlu w Polsce przekroczy 60 mld złotych.

Utrzymująca się dynamika wzrostu sprawia, że sektor e-commerce staje się coraz bardziej konkurencyjny, z czego wszyscy korzystamy. Z drugiej strony firmy wchodzące na rynek sprzedaży przez internet stają przed dużym wyzwaniem skutecznego dotarcia do klientów i efektywnego wykorzystania potencjału działania w świecie online.

Pierwsze kroki

Decyzję o przeniesieniu biznesu do online warto poprzedzić wieloaspektową analizą, która pozwoli odpowiedzieć na pytania:

  • Czy taka działalność może przynieść firmie spodziewane korzyści?
  • W jakiej perspektywie czasu takie korzyści mogą się pojawić?
  • Jaki będzie szacunkowy zwrot z inwestycji?
  • Jakie zmiany należy wdrożyć w dotychczasowym sposobie realizacji procesów?
  • Jakie zasoby są niezbędne do rozpoczęcia i bieżącej obsługi internetowego kanału sprzedaży?
  • Jak mierzyć efektywność prowadzonych działań?

Jak poprawić efektywność?

Jeżeli firma już działa na rynku e-commerce, ale wyniki są mało satysfakcjonujące, warto przyjrzeć się poszczególnym procesom i zidentyfikować obszary, które można zoptymalizować. Czasem na efektywności całego procesu może rzutować jego pojedynczy element, np. mało efektywnie realizowana komunikacja z klientem czy zbyt długi czas rozpatrywania reklamacji. Wdrożenie odpowiednich działań naprawczych pomoże zwiększyć efektywność całości działań prowadzonych online i wpłynie na poprawę wyników finansowych firmy.

Jak możemy pomóc?

Zespół Crowe wykorzystując wiedzę i doświadczenie w optymalizacji procesów biznesowych, pomaga klientom ustalić czy warto zdecydować się na wejście na rynek e-commerce, a jeśli warto, to jak właściwie przygotować do tego firmę. Zapewniamy przeprowadzenie wstępnej oceny procesów, który pozwoli ocenić, czy istnieje uzasadnienie do zmian i dalszych prac.

W ramach naszego wsparcia oferujemy:

  • analizę biznesu pod kątem możliwości i zasadności rozpoczęcia działalności online,
  • pomoc w dostosowaniu lub zbudowaniu procesów i zasobów pod kątem transformacji cyfrowej państwa organizacji,
  • doradztwo w wyborze rozwiązań informatycznych, które pozwolą zarówno usprawnić systemy wewnętrzne, jak również stworzyć od podstaw lub zoptymalizować funkcjonowanie sklepu internetowego
  • pomoc we wdrożeniu wybranego rozwiązania.

 

 

Skontaktuj się z ekspertem

Maciej Karzekotowski
Maciej Krzekotowski
Dyrektor Działu Konsultingu
Crowe

Robotyzacja Procesów Biznesowych