Vat

Podatek pracownika zakładu spółki zagranicznej

2020-07-01
Vat
Zarówno pracownik oddelegowany do Polski przez pracodawcę, który nie ma na miejscu siedziby, jak i zakład pracodawcy, który dopiero powstanie może być płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy.

Przepisy nie regulują jednoznacznie zasad pobierania zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych przez spółkę zagraniczną prowadzącą w Polsce działalność gospodarczą poprzez zakład w rozumieniu przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania – pisze Renata Ryzak, konsultant w Dziele Doradztwa Podatkowego Crowe.

Przeczytaj artykuł

Skontaktuj się z expertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Global Mobility Services