dane, ochrona, RODO

Ochrona danych osobowych

Krzysztof Grabowski
2020-01-28
dane, ochrona, RODO
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W praktyce oznacza to, że aby informacje zostały uznane za dane osobowe wystarczy dodać do imienia i nazwiska choć jeden z wymienionych elementów: nr telefonu, adres, e-mail, identyfikator internetowy (cookie, adres IP, MAC adres).

Czym jest ochrona danych osobowych?

Ochrona danych osobowych to nic innego jak zabezpieczanie danych osób fizycznych przez podmiot, który nimi dysponuje. Obecnie dane osobowe często uznawane są za równie cenne lub nawet cenniejsze niż pieniądze, dlatego należy je równie skutecznie chronić przed utratą, niepowołanym dostępem czy wyciekiem, tak, aby nie trafiły do pomiotów/osób, które nie są upoważnione do ich posiadania. Każda osoba, która udostępnia swoje dane konkretnemu podmiotowi, ufa, że ten podmiot zadbał o zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić danym właściwą ochronę i przetwarzać je zgodnie z obowiązującym prawem.

Korzyści z ochrony danych osobowych:

Właściwe zabezpieczenie danych osobowych nakłada na firmy liczne obowiązki, ale jednocześnie przekłada się na korzyści dla organizacji:

  • Zmniejszenie ryzyka finansowego,
  • Zmniejszenie ryzyka wizerunkowego,
  • Uporządkowanie wiedzy o przetwarzanych danych osobowych,
  • Budowanie zaufania wśród klientów,
  • Weryfikacja podstaw prawych zbierania i przetwarzania danych osobowych,
  • Bieżące monitorowanie zagrożeń,
  • Łatwiejsze dostosowanie do wprowadzanych zmian prawnych.

Ochrona danych osobowych

Skontaktuj się z ekspertem

Krzysztof Grabowski
Krzysztof Grabowski
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Crowe