Obowiązkowa faktura ustrukturyzowana od 2023 r.

Obowiązkowa faktura ustrukturyzowana od 2023 r. 

2022-04-20
Obowiązkowa faktura ustrukturyzowana od 2023 r.
Komisja Europejska zgodziła się, aby od 2023 roku z faktur ustrukturyzowanych i Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) obowiązkowo korzystały wszystkie podmioty wystawiające faktury. Czym są faktury ustrukturyzowane i co je odróżnia od innych faktur elektronicznych?

Obowiązkowa faktura ustrukturyzowana od 2023 r.

Ministerstwo Finansów planuje, aby od przyszłego roku obowiązkową formą rozliczeń dla wszystkich podmiotów wystawiających faktury była faktura ustrukturyzowana wystawiana w systemie KSeF. Komisja Europejska zgodziła się na takie rozwiązanie, ale potrzebny będzie jeszcze akcept Rady UE.

Od 2023 r. faktura ustrukturyzowana ma być obowiązkowa dla wszystkich podatników, którzy:

 • są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT,
 • są zwolnieni z podatku VAT,
 • są zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadają polski identyfikator podatkowy NIP.

Obowiązkowa faktura ustrukturyzowana, a system KSeF

Faktura ustrukturyzowana stanowi główny element centralnego systemu KSeF, czyli Krajowego Systemu e-Faktur. Faktura ustrukturyzowana jest rodzajem faktury elektronicznej, z tą różnicą, iż faktura ustrukturyzowana wystawiania jest przy pomocy KSeF i oznaczona unikalnym numerem identyfikującym przydzielonym w systemie.

Faktura ustrukturyzowana ma ponadto format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Zasady wystawiania i korzystania z faktur ustrukturyzowanych regulują przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. wprowadzone ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

System KSeF umożliwia:

 • wystawianie (w 2022 roku KSeF nie obejmuje faktur wystawianych przy użyciu kasy rejestrującej),
 • przechowywanie,
 • udostępnianie,
 • otrzymywanie (wymaga akceptacji odbiorcy faktury),
 • analizowanie i kontrolowanie faktur przez organy KAS i podatników.

Korzystanie z faktur ustrukturyzowanych ma wiele zalet, do najważniejszych należą:

 • zwrot VAT w maksymalnie 40 dni
 • brak konieczności składania na wezwanie organów plików JPK_FA, są w systemie KSeF;
 • bezpieczeństwo – faktury są w systemie i nie ulegną zniszczeniu;
 • archiwizacja – brak konieczności przechowywania faktur papierowych, faktura w KSeF jest dostępna przez okres 10 lat.

Wersja testowa systemu jest już dostępna, a korzystanie z KSeF jest obecnie bezpłatne i dobrowolne.

Outsourcing usług księgowych

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
Partner, Dyrektor Działu Księgowości
Crowe