KSeF: nowa data uruchomienia i nowe wyzwania techniczne

KSeF: nowa data uruchomienia i nowe wyzwania techniczne

26.04.2024
KSeF: nowa data uruchomienia i nowe wyzwania techniczne
Pierwotnie zapowiadane na 1 lipca 2024 r. wdrożenie obowiązku e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) ulegnie znacznemu przesunięciu. Ministerstwo Finansów podało dwa nowe terminy oraz przedstawiło wyniki przeprowadzonego audytu.

KSeF – dwie nowe daty wejścia w życie obowiązku e-fakturowania

Ministerstwo Finansów podczas konferencji 26 kwietnia ogłosiło nowy harmonogram wdrożenia obowiązkowego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Ze względu na wykrycie licznych błędów podczas audytu, uruchomienie systemu nastąpi w dwóch etapach:

 • 1 lutego 2026 r. – obowiązkowy KSeF dla firm o obrotach powyżej 200 mln PLN rocznie,
 • 1 kwietnia 2026 r. – obowiązkowy KSeF dla wszystkich pozostałych firm.

Odroczenie wejścia w życie nowego obowiązku ma zagwarantować bezpieczny obrót faktur w gospodarce. Obecny fatalny stan techniczny systemu mógłby bowiem doprowadzić do chaosu w pierwszych dniach wdrożenia KSeF-u.

Ponadto, jak zapewnił Minister Finansów, opóźnienie uruchomienia obowiązkowego KSeF, nie wpłynie negatywnie na dotychczas podjęte przez liczne firmy prace przygotowawcze zmierzające do wdrożenia nowego systemu. Interfejsy zewnętrzne mają pozostać niezmienione.

Wyniki audytu: liczne błędy oraz zaniechania

Przeprowadzony audyt Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wykazał liczne nieprawidłowości, m.in. brak spełnienia wymagań jakościowych i wydajnościowych, które zmusiły resort do przesunięcia wdrożenia obowiązkowego e-fakturowania.

Główne problemy zidentyfikowane podczas audytu KSeF to:

 • źle zaprojektowana architektura IT - niska wydajność sytemu, awaryjność, problemy z bezpieczeństwem,
 • błędy i zaniechania w zarządzaniu projektem – nieprawidłowy nadzór nad projektem, dokumentacja prowadzona w sposób nieprzejrzysty i nieuporządkowany,
 • brak reakcji na sygnały ostrzegawcze – informacje o nieprawidłowościach w KSeF pojawiały się już w pierwszej połowie 2023 r., jednak zabrakło działań naprawczych.

Raport z audytu liczy aż 350 stron, a ujawnione w nim nieprawidłowości i błędy doprowadziły do podjęcia przez Ministerstwo Finansów zdecydowanych działań naprawczych oraz powołania zespołu specjalistów od architektury IT.

Podjęte działania w kwestii KSeF to:

 • całkowita przebudowa dotychczasowej architektury systemu KSeF,
 • powołanie zespołu specjalistów od architektury IT,
 • wytworzenie nowego oprogramowania zgodnego z nową architekturą i przedstawionymi rekomendacjami.

Pełny raport z audytu KSeF nie zostanie ujawniony ze względu na ochronę infrastruktury krytycznej państwa, jednak udostępnione podatnikom zostaną fragmenty raportu dotyczące kwestii technicznych ważnych dla przygotowań do wdrożenia KSeF.

Sprawdź, jak możemy pomóc: KSeF – wsparcie dla firm

KSeF - kontynuacja dialogu z przedsiębiorcami

Ministerstwo Finansów zdecydowało nie tylko o przesunięciu terminu dla KSeF, ale także o zmianach w procesie legislacyjnym dotyczącym KSeF, w oparciu o przeprowadzone konsultacje z przedsiębiorcami, w których udział wzięło około 10 tys. osób.

Proces legislacyjny zostanie podzielony na dwa etapy:

Etap I - do czerwca 2024 r.:

 • Określenie nowego terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF
 • Przesunięcie terminów dodatkowych odroczeń dotyczących:
 • Kar za błędy w KSeF
 • Wymogu płatności z podaniem numeru KSeF (bez MPP)
 • Faktur wystawianych z kasy rejestrującej

Etap II:

 • Opracowanie szczegółowych rozwiązań legislacyjnych.

Ministerstwo Finansów zadeklarowało ponadto chęć kontynuacji konsultacji z przedsiębiorcami.

Dowiedz się więcej o KSeF: Obowiązkowy KSeF – projekt zmiany ustawy dotyczącej e-fakturowania 

KSeF – wsparcie dla firm

Doradztwo podatkowe

Nasz ekspert

Szymon Lipiński
Szymon Lipiński
Tax Consultant
Crowe Polska