nowe terminy przesyłania informacji MDR

Koronawirus: nowe terminy przesyłania informacji MDR od 31 marca 2020

2020-04-14
nowe terminy przesyłania informacji MDR
Tarcza Antykryzysowa, mając przeciwdziałać skutkom epidemii koronawirusa, wprowadza zmiany dotyczące raportowania schematów podatkowych MDR.
Tarcza antykryzysowa – zmiany w terminach MDR

Pakiet ustaw pomocowych zmienia terminy przesyłania informacji MDR-1, MDR-3 i MDR-4 oraz zawiadomienia MDR-2.

Zawieszenie terminów MDR – od 31 marca 2020 r.  maksymalnie do 30 czerwca 2020 r.

Zawieszone, od 31 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r., zostają wszystkie terminy raportowania MDR wyszczególnione w dziale III, rozdziale 11a Ordynacji podatkowej. Zawieszenie dotyczy zarówno terminów przyszłych, jak i tych, których bieg już się rozpoczął,

Najważniejsze terminy raportowania schematów podatkowych odroczone specustawą obejmują:

  • informację o schemacie podatkowym (MDR-1),
  • zawiadomienie dotyczącego schematu podatkowego (MDR-2),
  • informację korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3),
  • kwartalną informację o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4).

Choć nie wynika to wprost z przepisów, zgodnie z cytowanym w prasie stanowiskiem Ministerstwa Finansów, zawieszenie terminów dotyczy zarówno schematów podatkowych transgranicznych jak i krajowych.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

COVID - 19

Pakiet wsparcia dla biznesu