Globalny podatek minimalny – kiedy w Polsce?

Globalny podatek minimalny – kiedy w Polsce?

13.05.2024
Globalny podatek minimalny – kiedy w Polsce?
Dyrektywa Rady UE z 14 grudnia 2022 r. wprowadziła 15% minimalny podatek CIT, który obejmie duże grupy kapitałowe działające w Unii Europejskiej. Polski rząd planuje przyjęcie ustawy wdrażającej unijne przepisy w III kwartale 2024 r., tak by weszły w życie w 2025 r.

Globalny podatek minimalny – główne założenia projektu

Przygotowany przez resort finansów projekt ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w UE.

Globalny system minimalnego podatku (GloBE), zakłada, że każdego roku największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą podlegały sprawdzeniu, czy spełniają wymóg minimalnego 15% efektywnego poziomu opodatkowania.

Podatek wyrównawczy (top-up-tax) zostanie nałożony na międzynarodową grupę spółek lub dużą grupę krajową, jeśli efektywny poziom opodatkowania jej dochodu, w określonej jurysdykcji, będzie wynosił poniżej tzw. efektywnej stawki 15%.

W Polsce system globalnego podatku minimalnego ma opierać się o trzy rodzaje podatku wyrównawczego:

  1. Globalny podatek wyrównawczy
  2. Krajowy podatek wyrównawczy
  3. Podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków

Minimalny CIT UE - brak polskich przepisów

Termin na wdrożenie przepisów implementujących unijne regulacje z zakresu minimalnego podatku CIT upłynął 31 grudnia 2023 roku. Polska do dziś nie spełniła tego obowiązku. Według zapowiedzi rządu ustawa implementująca regulacje dotyczące minimalnego CIT ma zostać przyjęta w drugiej połowie 2024 roku.

Co istotne, polskie firmy, które wchodzą w skład międzynarodowych grup kapitałowych o przychodach co najmniej 750 000 000 EUR mogą już teraz być objęte tym opodatkowaniem. Stanie się tak, jeśli w kraju spółki matki minimalny CIT już obowiązuje.

Nowy podatek globalny wyzwaniem dla firm

Jak podkreślają eksperci, wprowadzenie nowego podatku z jednej strony może przyczynić się do zwiększenia dochodów budżetu państwa oraz ograniczenia unikania opodatkowania przez duże międzynarodowe firmy, z drugiej zaś nowy obowiązek może być zbyt skomplikowany i uciążliwy dla polskich przedsiębiorstw.

Od 1 stycznia 2024 r. w Polsce obowiązuje minimalny CIT

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują zawieszone wcześniej przepisy o podatku minimalnym CIT, czyli tzw. podatku od spółek. Podmioty, dla których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu zapłacą nowy podatek przed upływem marca 2025 r.

Podatek minimalny CIT dotyczy podatkowych grup kapitałowych oraz spółek będących podatnikiem podatku CIT, które w danym roku podatkowym poniosą stratę podatkową lub nie przekroczą 2-proc. progu rentowności. Nowa danina dotyczy podmiotów działających na polskim rynku, w tym także spółek zagranicznych, jeśli prowadzą działalność poprzez położony w Polsce zagraniczny zakład. 

Obecnie, bardzo ważnym krokiem dla wielu spółek jest więc ustalenie, czy dana spółka podlega pod podatek minimalny CIT.

Doradztwo podatkowe Crowe - dowiedz się jak możemy pomóc

Doradztwo podatkowe

Nasz ekspert

Agata Nieżychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego, Partner
Crowe